Startpagina

Motiverende gesprekstechnieken

Gesprekstechnieken - Motiverende Gespreksvoerin

De intentie waarmee je de gesprekstechnieken van Motiverende Gespreksvoering toepast, maakt het verschil. Wanneer je de ander echt accepteert, de ruimte geeft om te kiezen en aansluit bij zijn of haar waarden en doelen, dan is dat prima Technieken voor motiverende gespreksvoering. Een aantal gesprekstechnieken komt bij deze communicatiestijl kijken, zoals open vragen stellen, reflectief luisteren, bevestigen en samenvatten. Met andere woorden: je stelt je op als een geduldige gesprekspartner die de ander aan denken zet en aan het woord laat De gesprekstechnieken van Motiverende Gespreksvoering kunnen verworden tot manipulatie wanneer ze vanuit verkeerde motieven gebruikt worden. De begeleider probeert dan met handige technieken de ander te slim af te zijn. Daarom besteden Miller en Rollnick in hun hun boek veel aandacht aan de onderliggende spirit van Motiverende Gespreksvoering Motiverende gespreksvoering: motiverende gesprekstechnieken In de motiverende gespreksvoering (Motivational Interviewing - MI) worden vijf specifieke methoden onderscheiden die in het hulpverleningsproces van begin tot eind van kardinaal belang zijn

Not just a bunch of skills, but a whole new way of thinking Wat is MI? Motivational Interviewing is een directieve, persoonsgerichte gespreksstijl, bedoelt om veranderingen van gewoontegedrag te bevorderen door te helpen verhelderen en oplossen van ambivalentie voor verandering (jeugd)reclassering en in justitiële jeugdinrichtingen motiverende gespreksvoering. Het is mogelijk dat ook hulpverleners in andere instellingen gebruikmaken van motiverende gesprekstechnieken. Het is echter niet bekend hoe systematisch dat gebeurd en hoeveel training zij hiervoor ontvangen hebben gedragsverandering gedragsverandering als je maar 7 minuten hebt gesprekstechnieken mensen helpen veranderen miller & rollnick Motivational Interviewing: Helping People Change (Third Edition) Motivational Interviewing in nutrition and fitness Motiverende gespreksvoering Onderzoek. In de sociale sector wordt motiverende gespreksvoering regelmatig genoemd als gebruikte methode, maar het is onduidelijk in welke gevallen het om de hier beschreven methode gaat, om losse gesprekstechnieken of om varianten

Motiverende gespreksvoering • Gesprekstechnieken

Cursus Motiverende Gespreksvoering voor coaches, adviseurs, leidinggevenden en trainers. Je kunt Motiverende Gespreksvoering op drie niveaus leren. 1. Basale kennismaking met de gesprekstechnieken is nuttig voor iedereen die wel eens met weerstand te maken heeft, maar voor wie gespreksvoering en gedragsverandering niet de kern van het werk is. Motiverende gesprekstechnieken voor gezonde leefstijl // 30/03/2018 Met motiverende gespreksvoering kun je ouderen op het spoor zetten van een gezonder leven. Anne Esther Marcus-Varwijk doet onderzoek naar hoe (wijk)verpleegkundigen dit toepassen, lees haar bevindingen

Gesprekstechnieken In deze hand-out vind je allerlei technieken en tips die je kunnen helpen een (zakelijk) gesprek optimaal te laten verlopen (zie ook Experts interviewen en Luisteren ) Een gesprek leide Motiverende gespreksvoering in de geestelijke gezondheidszorg (Arkowitz e.a., 2011) Hoe werkt motiverende gespreksvoering: drie hypothesen. De eerste verklaring is dat mensen zich letterlijk naar verandering toepraten. Hoe meer verandertaal dat er geuit wordt hoe meer gedragsverandering er vaak ook volgt

 1. Motiverende gespreksvoering. Motiverende gespreksvoering is een methode die leraren een manier biedt om anderen in beweging te krijgen om te veranderen. Het vertrekpunt is om de aandacht te richten op de twijfels en de onzekerheden die worden ervaren omdat juist daarin aanknopingspunten schuilen om te veranderen
 2. Het Consultatiehuis traint, adviseert en coacht teams en individuen in Motivational Interviewing (MI),Motiverende gespreksvoering
 3. Motiverende gespreksvoering: voorbeeldvragen Belangrijkste theorie komt naar voren (wat in de les is behandeld). Verder veel voorbeeldvragen die je goed kunt gebruiken tijdens het assessment. (Boek niet nodig gehad!)
 4. Als laatste daarom de concrete vertaalslag naar de gesprekstechnieken en naar het begrip 'verandertaal'. Instrumentarium van Motiverende Gespreksvoering De technieken die ingezet worden bij Motiverende Gespreksvoering bestaan uit vijf basis vaardigheden
 5. Een training 'Motiverende gesprekstechnieken' is gericht op het aanleren van attitudes en vaardigheden om mensen te bewegen om zelf om hun gedrag te veranderen. Doel De deelnemers kennen de uitgangspunten van motiverende gespreksvoering en kunnen deze technieken toepassen in hun dagelijkse praktijk

Ouders blijken meer geneigd hulp te zoeken wanneer hulpverleners motiverende gesprekstechnieken gebruiken. De belangrijkste reden voor de positieve resultaten lijkt te zijn dat cliënten vaker afspraken nakomen en actiever deelnemen aan de behandeling, kortom dat hun therapietrouw toeneemt Motiverende gespreksvoering (MI) is meer dan het toepassen van een setje gesprekstechnieken, het is een manier, of eigenlijk een methode om mensen aan te zetten tot verandering door te praten over verandering Motiverende gespreksvoering bij mensen met een lichte verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychopathologie Noud Frielink MSc. Prof. dr. Petri Embregts Prof. dr. Carlo Schuengel (VU Amsterdam Esther als hulpverlener (motiverende gespreksvoering) NotaboringSher. Loading... Unsubscribe from NotaboringSher? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 5..

Motiverende gespreksvoering: motiverende gesprekstechnieken Mens en

 1. Het gesprek gaat helemaal mis, omdat u dichtklapt of juist dingen zegt waar u later spijt van heeft. Achteraf gezien had u het gesprek compleet anders gevoerd. Helaas is het daarvoor te laat. Het blijft moeilijk, zelfs wanneer u al diverse communicatietrainingen heeft gehad en uw gesprekstechnieken en gespreksvaardigheden prima op orde zijn
 2. In deze opleiding krijgt u motiverende gesprekstechnieken onder de knie die de instrinsieke motivatie van uw gesprekspartner versterken en positief beïnvloeden. U leert de juiste vragen stellen om te ontdekken wat hem of haar beweegt
 3. Motiverende gesprekstechnieken zelf redzaamheid Motiverende gesprekstechnieken Wat is motiverende gespreksvoering? • Motiverende gespreksvoering is een cliëntgerichte, directieve methode om te bevorderen dat de cliënt intrinsiek gemotiveerd wordt tot verandering, door ambivalentie te verkennen en op te lossen
 4. Dit kan met behulp van Motiverende Gesprekstechnieken. Na afloop van deze training kunnen consulenten het keukentafelgesprek naar een hoger niveau te tillen. U leert hoe onderlinge rolverdelingen een gesprek kunnen sturen en hoe u hier actief invloed op kunt uitoefenen
 5. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de cliënt, de sterke punten. Met behulp van het stellen van zogenaamde motiverende oplossingsgerichte vragen wordt er vanuit een oplossing en niet vanuit een probleem gewerkt. Een gemeenschappelijke deler onder professionals is vaak frustratie - en handelingsverlegenheid

Wat komt aan bod tijdens de training Motiverende Gespreksvoering? - Wat is motiverende gespreksvoering en hoe wordt de gespreksstijl gebruikt binnen de jeugdzorg - Vier processen tijdens een gesprek - Verschillende gesprekstechnieken, waaronder effectief reflecteren - Het ontlokken en versterken van verandertaal bij jongere In dit artikel worden aanpassingen van gesprekstechnieken van motiverende gespreksvoering nader toegelicht zodat professionals deze methode ook bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Zo leer je jezelf één voor één deze gesprekstechnieken aan, om zo een briljante gesprekspartner te worden. Onafhankelijk van hoeveel woorden jij daarvoor nodig hebt op een dag. Onafhankelijk van of je man, vrouw, kakelkip of stille kikker bent Je leert hoe je in je werk de uitgangspunten en basisprincipes van motiverende gespreksvoering kunt toepassen. Je leert hoe je de innerlijke bereidheid van mensen om te veranderen, kunt vergroten. In de cursus oefen je na een korte theoretische inleiding met gesprekstechnieken

Werk jij in de hulp- en dienstverlening en wil je weten hoe je cliënten het best kan ondersteunen bij hun proces van gedragsverandering? Volg dan de post-bachelorcursus Motiverende Gesprekstechnieken. Aan het eind zet jij deze manier van gespreksvoering optimaal in Motiverende gespreksvoering 3e druk is een boek van William R. Miller uitgegeven bij Ekklesia. ISBN 9789075569704 Dit boek is het standaardwerk over Motiverende Gespreksvoering (MGV), een hulpverlenersmethode met een enorme aantrekkingskracht die zich als een olievlek over de zorg en andere werkvelden verspreidt

Motiverende gespreksvoering Hoe begeleid je mensen bij het realiseren van veranderingen in hun leven? Jaarcongres 2013 Merel van Uden Motiverende gesprekstechnieken helpen patiënten het verschil te zien tussen hun werkelijke gedrag en hun gewenste gedrag, en laten ze zelf onder woorden brengen wat ze kunnen doen voor een betere gezondheid

Janssen & Janssen laat haar medewerkers daarom een training motiverende gesprekstechnieken volgen. De eerste groep medewerkers, onder wie ikzelf, heeft de training al gevolgd. De eerste groep medewerkers, onder wie ikzelf, heeft de training al gevolgd Gesprekstechnieken: effectief communiceren, aanscherpen van communicatie vaardigheden en motiverende gesprekstechnieken. Lees dit artikel! Skip to primary navigatio Of een Motiverende Gesprekstechnieken training voor uw medewerkers organiseren, vraag dan via onze chatfunctie of 020-3080466 een vrijblijvende offerte aan

Motiverende gespreksvoering met jongeren Inleiding Jongeren hebben veel te leren, hebben veel ontwikkelingstaken. Op weg naar volwassenheid breiden hun mogelijkheden zich uit, cognitief, emotioneel, sociaal, fysiek. De groei van de hersenen in de puberteit correspondeert daarmee: uitbreiding van hersencapaciteit, specialisering van functies Doelgericht, praktisch en effectief. Volg je bij ons een training Motiverende Gespreksvoering dan ga je concreet aan de slag.Bij het behandelen van de verschillende leerdoelen wordt steeds gekeken naar concrete (werk)situaties

Motiverende gesprekstechnieken - Motiverende gesprekstechnieken

 1. U leert natuurlijk niet alleen de methode kennen. Tijdens de training motiverende gespreksvoering gaat u ook aan de slag met hoe u verder kunt gaan in gesprekken dan alleen aanspreken, informeren en adviseren
 2. Daarbij wordt gewerkt met verschillende soorten input: ten eerste kennis van gespreksvoering en LVB, daarnaast vaardigheidstraining op gebied van activerende gesprekstechnieken zoals vragen stellen, luisteren, feedback, observeren en motiverende gespreksvoering
 3. Vanaf 10 personen kan het interessant zijn om de training Motiverende Gespreksvoering incompany te organiseren. Incompany. Schrijf nu in! Over Academie MG
 4. inzicht in wat mensen motiveertIn de verslavingszorg is al vele jaren ervaring opgedaan met motiverende gespreksvoering en deze behandelstijl blijkt ook op andere terreinen van de (G)GZ effectief te zijn

Wat is motiverende gespreksvoering? de Gespreksacademi

Gezondheidswinst door motiverende gesprekstechnieken, praktijkondersteuner C. de Ridder vertelt. Motiverende gespreksvoering door C.B.T. Rietmeijer in Huisarts & Wetenschap (2014) Datum van bijwerken /plaatsing instrument. Bijwerken: februari 201 Motiverende Gespreksvoering (MGV) vereist flexibel en strategisch gebruik van enkele gesprekstechnieken (c.q. kernvaardigheden) om iemands motivatie en bereidheid tot verandering te ontlokken en te versterken Motivational interviewing, motiverende gesprekstechnieken Motivational interviewing, motiverende gesprekstechnieken. Het concept van motivational interviewing is ontstaan uit ervaringen in de behandeling van probleemdrinkers, en werd voor het eerst beschreven door Miller (1983) in een artikel gepubliceerd in het blad Behavioural Psychotherapy

Gesprekstechnieken. Neem de regie in gesprekken en vergaderingen en versterk je vaardigheden om jouw doel te bereiken in gesprekken met anderen. Geef respectvol feedback, houd de leiding in lastige gesprekken, en stuur een emotioneel gesprek doelgericht in de juiste richting Wij raden aan dat je voorafgaand aan en tijdens de training Sergio's boek 'Coachen 3.0 - Deel 1: Motiverende gespreksvoering leest (zie groene knop 'Boek' in het menu). Hierdoor haal je meer uit de training Motiverende Gespreksvoering is een cliënt- en doelgerichte communicatiestijl die de eigen motivatie van cliënten vergroot. Door het verkennen en verminderen van hun tegenstrijdige gevoelens (ambivalentie) over verandering, ontstaat er bij cliënten een groter commitment om verandering te realiseren

Motiverende gespreksvoering Movisi

Motiverende gespreksvoering versus Oplossingsgericht coachen! Omdat ik zowel training geef in motiverende gespreksvoering , als in oplossingsgericht coachen krijg ik vaak de vraag wat nu precies de verschillen zijn tussen beide methoden Communicatie-vaardigheden & motiverende gesprekstechnieken Communiceren doen we de hele dag door: Op het werk, thuis, overal. Een belangrijke communicatieve vaardigheid is luisteren. Niets lijkt gemakkelijker dan dat. Maar schijn bedriegt. Communiceren is niet altijd even gemakkelijk, zeker niet als het op luisteren aankomt

Motiverende gespreksvoering Kennisplein Zorg voor Bete

Langzamerhand wordt u hopelijk duidelijk wat Motiverende Gespreksvoering is en is de vraag 'Wat is Motiverende Gespreksvoering?' bijna beantwoord. Als laatste daarom de concrete vertaalslag naar de gesprekstechnieken en naar het begrip 'verandertaal' Motivational Interviewing (of motiverende gesprekstechnieken) is een gespreksmethode om tot gedragsverandering te komen. Vaak willen mensen met COPD wel iets veranderen, bijvoorbeeld hun voeding of beweegpatroon, maar lukt het niet Motiverende Gespreksvoering (MGV) ontwikkelt en verfijnt zich steeds verder. De grondleggers van MGV, Miller en Rollnick, schreven op basis van dit voortschrijdend inzicht recent een nieuw boek waarin zij theoretisch en praktisch de nieuwe inzichten toelichten home / leerdoelen / persoonlijke leerdoelen / communicatie gesprekstechnieken leerdoelen. Communicatietraining: 40 voorbeelden van leerdoelen. Wilt u inzicht in uw leerdoelen communicatie en gesprekstechnieken? Wilt u werken aan uw communicatieve vaardigheden. Effectieve training of coaching begint met het verfijnen van het leerdoel

Janet Murris - Motiverende gesprekstechnieken

 1. Motivational interviewing, ofwel motiverende gespreksvoering, is een gespreksmethodiek die aan professionals inzicht en handvatten geeft om de motivatie bij patiënten te vergroten en gedrag van patiënten te veranderen. Motivatie voor verandering is niet statisch, maar dynamisch
 2. Motiverende gespreksvoering sluit goed aan bij de patiëntgerichte consultvoering van de huisarts. Tal van onderzoeken maken de werkzaamheid aannemelijk, hoewel er nog onvoldoende hard bewijs is dat motiverende gespreksvoering in de alledaagse huisartsenpraktijk concrete gezondheidsuitkomsten verbetert
 3. In de sociale sector wordt motiverende gespreksvoering regelmatig genoemd als gebruikte methode, maar het is onduidelijk in welke gevallen het om de hier beschreven methode gaat, om losse gesprekstechnieken of om varianten. Vrijwel alle instellingen voor verslavingszorg in Nederland trainen motiverende gespreksvoering als basisvaardigheid
 4. Voer jij in je werk veel persoonlijke gesprekken? Op het gebied van gezondheid of persoonlijke ontwikkeling? Dan weet je dat het niet vanzelfsprekend is dat anderen je goedbedoelde adviezen opvolgen

Afstuderen: Motiverende gespreksvoerin

 1. Gesprekstechnieken en praktische oefeningen Spirit en Processen in de praktijk Je kent de basisprincipes van motiverende gespreksvoering en de instrumenten die je.
 2. Cursus Gesprekstechnieken. Technieken verbeteren en vaardiger worden in het voeren (en sturen) van gesprekken. Daar waar het bij onze training Communicatieve vaardigheden veel meer om de eigen manier van communiceren en uitdrukken gaat, gaat het er bij gesprekstechnieken om dat je jouw manier van communiceren inzet om aan te kunnen sluiten bij je gesprekspartner
 3. Motiverende gespreksvoering kan hulpverleners én daarmee hun cliënten, helpen deze gedragsverandering tot stand te brengen. In deze cursus leert u de achtergrond, maar vooral de vaardigheden van motiverende gespreksvoering
 4. Een interessant (en misschien onverwacht) onderdeel van je gesprekstechnieken verbeteren, is hoe fijn we het als mens vinden als mensen 'hetzelfde als wij' zijn (in de psychologie heet dit het liking-principe). De nadruk leggen op gelijkheid of overeenkomsten, zelfs al is het niet diepgaand, verbetert de verbinding in alle sociale relaties
 5. Motiverende gesprekstechnieken. zelf. redzaamheid. Motiverende gesprekstechnieken zelf redzaamheid Motiverende gesprekstechnieken Wat is motiverende gespreksvoering? Motiverende gespreksvoering is een cliëntgerichte, directieve methode om te bevorderen . Nadere informati
 6. Op de hoogte blijven. We houden je op de hoogte van de opleidingen, activiteiten op het landgoed, openingstijden van de landgoedwinkel en het nieuwste menu van onze chefkok
 7. Gespreksvoering Motiverende van gesprekstechnieken de je vind pagina deze Op 2019 juni 7 vrijdagochtend op kennismakingsworkshop de tijdens Gespreksvoering Motiverende met kennis Maak . Sollicitatiebrief je voor gebruikt model dit je Als illustreren, te voorbeeld een of feiten met beweringen je zinnen korte paar een in om het volstaat

Socratische gesprekstechniek of gespreksvoering - YouTub

Dit onderzoek gaat over het toepassen van motiverende gesprekstechnieken binnen het cluster 4-onderwijs in een gesloten setting. In het eerste hoofdstuk wordt de aanleiding en de probleemanalyse beschreven voor het afstudeeronderwerp. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een beschrijving van de school en de belangrijkste begrippen - Welke gesprekstechnieken zet je in om verandertaal uit te lokken; Vanuit de methode motiverende gespreksvoering ben je in staat om vanuit de autonomie van de. Motiverende gesprekstechnieken op effectieve wijze kunnen toepassen op de verschillende fasen van gedragsverandering. Bewustwording van leefstijl kunnen creëren en de daarbij horende risico's. Knelpunten en barrières bij aanpassen van leefstijl signaleren en bespreken Motiverende gespreksvoering is een samenspel van houding, uitgangspunten, gespreksvaardigheden en bewust gekozen strategieën om cliënten te begeleiden tijdens hun veranderproces. Spirit. Motiverende gespreksvoering past als cliëntgerichte gespreksstijl binnen de lange traditie van de cliëntgerichte zorg

Motiverende gesprekstechnieken - Consumenten - Nibu

Motiverende Gespreksvoering Inzicht in de werking van motivatie en

Gesprekstechnieken Als je misverstanden wilt voorkomen, of als communiceren je beroep is, is het verstandig om bewust na te denken over communicatie. Door gebruik te maken van de beschreven gesprekstechnieken kun je leren om duidelijk te communiceren Motiverende gespreksvoering heeft zijn wortels in de cognitieve psychologie en de cognitieve gedragstherapie. Veel alcoholverslaafden willen aan de ene kant hulp bij verslaving, maar aan de andere kant ook helemaal niet Motiverende gespreksvoering blijkt een effectieve aanpak om gedragsverandering te bevorderen, ook bij cliënten die nog niet gemotiveerd zijn. 'Het Huis' laat je kennismaken met de belangrijkste principes ervan

Motiverende gesprekstechnieken inzetten voor gezonde leefstijl

Motiverende gespreksvoering (motivational interviewing) is een (evidence based) benadering die je helpt om de cliënten (patiënten, mantelzorgers, professionele verzorgenden) waarbij veranderen niet vanzelf gaat, nog beter te begeleiden Motiverende Gespreksvoering (MG) levert waardevolle inzichten en een praktische leidraad om te werken met cliënten die weinig gemotiveerd zijn om te veranderen. Het model heeft dan ook een vaste plaats in de hulpverlening aan cliënten met middelenproblemen. Het is een effectieve methodiek die succesvol gecombineerd wordt met andere methoden

Gesprekstechnieken Mondeling: studenten Handboek Academische

Motiverende Gespreksvoering is effectief als kortdurende interventie of in combinatie met andere behandelmethodieken. Motiverende Gespreksvoering is daarbij het meest effectief als er sprake is van een aanpak waarbij een duidelijk veranderingsdoel aangegeven kan worden. Een doel ten aanzien waarvan de cliënt dubbele, gemengde gevoelens heeft kun je vanuit de basishouding de gesprekstechnieken van motiverende gespreksvoering toepassen. kun je oplossingsgericht werken en een vleugje uitdaging toevoegen: let them do the sweating. Docenten. Het onderwijs wordt verzorgd door drs. Frans J.M. Vlek, senior trainer/coach bij NSPOH

Motiverende Gespreksvoering: een Samenvatting Onderweg in het leve

Motiverende gespreksvoering is een directieve en tegelijkertijd cliëntgerichte gespreksvorm, waarin discrepantie wordt vergroot en de ambivalentie van de cliënt wordt onderzocht en zo mogelijk wordt opgelost Met motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering versterkt de professional de intrinsieke motivatie van de jongere om te veranderen. In de training leren deelnemers welke processen van invloed zijn op gedragsverandering en welke gesprekstechnieken toegepast kunnen worden om gedragsveranderingen bij jongeren in gang te zetten De aanpak van Motiverende gespreksvoering is in twee fasen ingedeeld. In de eerste fase staat het ontwikkelen van de motivatie van de klant om te veranderen centraal. Dit wordt gedaan met behulp van verschillende gesprekstechnieken. Er is in deze fase vooral aandacht voor het verkennen van d

Motiverende gespreksvoering - Leraar2

Motiverende Gespreksvoering 1. motivational interviewing De definitievanMI luidtaldus:motivational interviewingiseendirectieve, cliënt-gerichte hulpverleninsstijl. In de Basiscursus Motiverende Gespreksvoering leer je wat de uitgangspunten en basisprincipes hiervan zijn. Je oefent met gesprekstechnieken en je hebt straks de vaardigheden om motiverende gesprekken te voeren Twee gespreksmodellen Gesprekstechnieken. Motiverende gespreksvoering. Motivatie is afgeleid van het Latijnse werkwoord 'movere': 'in beweging brengen.

motiverendegespreksvoering

Dit boek is het standaardwerk over Motiverende Gespreksvoering (MGV), een hulpverlenersmethode met een enorme aantrekkingskracht die zich als een olievlek over de zorg en andere werkvelden verspreidt Motiverende gespreksvoering blijkt een effectieve methode om de motivatie van patiënten actief te ontdekken, exploreren en te ondersteunen. Het is een cliëntgerichte én directieve methode om te bevorderen dat de patiënt intrinsiek gemotiveerd wordt tot (gedrags-)verandering

Gesprekstechnieken die bij Motiverende Gespreksvoering worden gebruikt zijn gericht op het verkennen van de ambivalentie van de cliënt (die aan de ene kant wel, maar aan de andere kan ook níet wil veranderen) en op het bij de cliënt uitlokken van taal gericht op verandering (verandertaal) Gesprekstechnieken - In deze hand-out vind je technieken en tips die je kunnen helpen een zakelijk gesprek optimaal te laten verlopen. Nee zeggen In deze korte cursus vind je meer over hoe dat komt en vooral wat je eraan kunt doen Voor het bespreken van de (ongezonde) leefstijl van de patiënt, lijkt motiverende gespreksvoering een effectief middel. De vraag is in welke mate huisartsen in consulten over leefstijlgedrag van motiverende gesprekstechnieken gebruikmaken

Populair: