Startpagina

Autoriteit persoonsgegevens vragen

Alle antwoorden op mijn vragen Vragen over persoonsgegevens. Wat houdt verwerken van persoonsgegevens in? Contact met de Autoriteit Persoonsgegevens De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) helpt organisaties om zich voor te bereiden op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacywet die over. Na een overleg met de vertegenwoordigers van een aantal NOB-kantoren die zich voor deze kantoren bezig houden met de implementatie van de Algemene Verordening. Verscherpte interpretatie Autoriteit Persoonsgegevens over het vragen naar arbeidsmogelijkheden van een zieke werknemer door een werkgever . Introducti

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens gaat vragen stellen aan NS over het bijhouden van privégegevens via wifi- en bluetooth-tracking op stations. De. De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen, vertelt over de Algemene Wet Persoonsgegevens en hoe zijn organisatie daarbij helpt In een halfjaar tijd heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bijna 10.000 privacyklachten ontvangen. heb je het recht om die informatie gratis op te vragen

Wat zijn persoonsgegevens? Autoriteit Persoonsgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens beantwoordt vragen privacywetgeving Behee

Autoriteit Persoonsgegevens reageert op vragen NOB NO

 1. g van patiënten te vragen,.
 2. De Autoriteit Persoonsgegevens helpt ondernemers ermee aan de slag te gaan, zo zijn ze op werkdagen telefonisch bereikbaar voor vragen over de AVG
 3. Wat is de Autoriteit Persoonsgegevens? Uw gegevens worden om allerlei redenen bewaard en Met welke vragen kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 4. Een verwerkingsverantwoordelijke dient een datalek meteen (binnen 72 uur) te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij helpen u graag bij vragen
 5. vragen gesteld over vier bedrijven die gegevens verzamelen via sociale media als Facebook, Twitter, Autoriteit Persoonsgegevens,.
 6. Hoe kan je zelf een vraag stellen en wat zijn de meest gestelde vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens? Lees het artikel van Edwin
 7. De Autoriteit Persoonsgegevens treedt namelijk vaak U begrijpt dat een hoop narigheid al kan worden bespaard door in een vroeg stadium eventuele bezwaren van.

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt ondernemers voor een brief waarin een Het berichtje van de AP zélf roept meer vragen op dan het. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft tot nu toe 170 klachten binnengekregen over de nieuwe Europese privacywet

> Zo komt uit de set algemene vragen naar voren dat het toezicht ten aanzien van de privacybescherming van de burger volledig bij de AP ligt. 39.1b AVG zegt iets anders De Autoriteit Persoonsgegevens en de boetebevoegdheid In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de organisatie die belast is of schriftelijke vragen.

Geheimzinnigheid Autoriteit Persoonsgegevens in principiële rechtszaken. De AP handelt op een wijze die een toezichthouder onwaardig is

Autoriteit Persoonsgegevens gaat vragen stellen over wifi - Tweaker

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de bevoegdheid om bedrijven en organisaties een hoge boete op te leggen als zij de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden Medewerkers van (decentrale) overheden kunnen gratis met al hun Europeesrechtelijke vragen terecht bij onze helpdesk. Naar de helpdes In tegenstelling tot andere jaren heeft de Autoriteit Persoonsgegevens niet haar agenda gepresenteerd, maar een Flitspeiling privacyrechten

'Klant is koning? Behandel zijn data dan ook zo

 1. Als particulier een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens contact met u op om vragen te stellen of bepaalde bewijsstukken op te vragen naar aanleiding van uw.
 2. Over de rolverdeling verwerkingsverantwoordelijke en verwerker in de belastingadviespraktijk bestaat nog onduidelijkheid en zijn de meningen verdeeld. Zie het artikel.
 3. De Autoriteit Persoonsgegevens de verwerker moet een generieke of specifieke goedkeuring vragen van de verwerkingsverantwoordelijke voor het inschakelen van.
 4. De afgelopen periode heeft de Autoriteit Persoonsgegevens verschillende stappen ondernomen overheden kunnen gratis met al hun Europeesrechtelijke vragen terecht.
 5. g te vragen. Groen licht van de ledenraad, een select groepje mensen.
 6. g persoonsgegevens. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens na onderzoek
 7. g enkele duizenden klachten.

De uitleg heeft betrekking op het vragen naar en het verwerken van gegevens door de werkgever bij een ziekmelding Dat bevestigt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na vragen van RTL Nieuws. Websites met een cookiewall verplichten bezoekers om alle cookies te accepteren.

Tienduizend privacyklachten bij Autoriteit Persoonsgegevens NO

1 Indien de Autoriteit persoonsgegevens in een onderzoek betreffende de doorgifte van indien het vragen van uitdrukkelijke toestemming. Vorig jaar zijn er bij de Autoriteit Persoonsgegevens zo'n 21.000 datalekken gemeld. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van. De Autoriteit Persoonsgegevens De AP werkt een aantal vragen uit welke kunnen helpen bij de beoordeling of er wellicht sprake is van een gerechtvaardigd belang De AVG in 7 vragen en 7 stappen voor dat de verplichting om verwerkingen van persoonsgegevens aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens vervalt Met nog ongeveer 1 jaar te gaan voordat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt, zijn veel organisaties bezig om zich voor te bereiden op deze nieuwe.

Autoriteit Persoonsgegevens Contact Rijksoverheid

Dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen. De AVG verplicht u alle datalekken intern vast te leggen en te documenteren. Heeft u nog vragen Sommige gemeenten blijken de onzekerheid te ondervangen door voor iedere verwerking toestemming te vragen. De Autoriteit Persoonsgegevens wijst erop dat moet worden. Bijna dagelijks geeft u persoonlijke informatie prijs aan de buitenwereld: wanneer u een klantenkaart vraagt bij de supermarkt, zich inschrijft voor een danscursus of. Autoriteit Persoonsgegevens tikt verzekeraars op de vingers over opvragen diagnose- en behandelgegevens bij patiënten met een privacyverklarin De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Als andere apps op dat apparaat bij het installeren vragen om toegang tot de aanwezige foto's en dat mogen.

In de beleidsregels 'De zieke werknemer' heeft de Autoriteit Persoonsgegevens De werkgever mag de werknemer niet vragen naar een diagnose of. De verwerkingen van persoonsgegevens door Pricewise zijn op 10-09-2007 aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1348340. Als je vragen hebt,. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens hebben ouders recht op een kopie van het leerlingdossier, om thuis te bestuderen en eventueel advies te vragen De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit en het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is. Je moet ook duidelijk kunnen zien dat je terecht kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in dan kan je de bank vragen om jouw gegevens door te geven.

De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of. We willen u graag nog enkele aanvullende vragen stellen. 1. Nu begrijpen we dat de Autoriteit Persoonsgegevens keuzes moet maken, maar de praktijk van dez Die mogen wel inzage vragen om na te gaan wie u bent en Voor het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens geldt een meldplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens Wie vragen heeft over de kan voortaan contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via 0900-2001201 of vragenAVG@autoriteitpersoonsgegevens.nl Vooral niet als gemeenten die toestemming vragen in situaties waarin de betrokkenen praktijk op grond van de uitspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy en persoonsgegevens Rijksoverheid

 1. Onlangs heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nieuwe beleidsregels gepubliceerd. Evenals in de zaak Abrona gaat de AP hierbij uitvoerig in op de regels.
 2. In dit zevende deel van de serie over de Avg gaan we nader in op de rol van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wat als ik nog vragen heb
 3. De AVG bepaalt dat bij een grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens zorgaanbieders verplicht zijn een FG aan te stellen. Lees hier meer
 4. dit noodzakelijk is ter verdediging van de vitale belangen van de betrokkene of van een derde en het vragen van diens uitdrukkelijke Autoriteit persoonsgegevens
 5. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het afgelopen half Mensen krijgen bijvoorbeeld geen inzage in hun gegevens als ze daarom vragen of ondervinden drempels als.

Antwoord op uw vragen over de nieuwe privacyregels AVG KNM

From CPP to DPA. Since 25 May 2018, the Commission for the protection of privacy (CPP) has given way to the new Data Protection Authority. We therefore invite you to. Gaat de Autoriteit Persoonsgegevens boetes uitdelen? Wat is de kans op een boete en hoe wordt de hoogte van de boete bepaald om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt om correctie vragen als uw persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen De Autoriteit Persoonsgegevens Voor vragen over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met uw accountverantwoordelijke bij Arbo Unie. We staan u graag te woord

AP gaat NS vragen stellen over reclameschermen met camera's - Tweaker

 1. Omdat er nogal wat onduidelijkheid over was, hebben we onlangs contact opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Vragen? Bel 085.
 2. AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS AutoriteitPersoonsgegevens wel mag vragen welke taken uit de eigen functie een werknemer nog wel zou kunnen uitvoeren
 3. Voor vragen over de verwerkersovereenkomst kunt u direct contact opnemen met privacy@arboned.nl. Eisen Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
 4. Grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit. De Autoriteit. Home Veelgestelde vragen. Veelgestelde vragen
 5. Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u antwoord op veelgestelde vragen over privacy en het gebruik van een anti-pestprogramma. Digitale leermiddelen
 6. Werkgevers zijn meer en meer in de knel gekomen door beperkingen die zij door de Autoriteit Persoonsgegevens krijgen opgelegd. Hierdoor kunnen werkgevers hun.
 7. g van de gefotografeerde

Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over privacybeleid - OR Selec

 1. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heeft u vragen neem dan contact op met de NBA-Helpdesk
 2. Dat betekent dat uw organisatie heel bewust met het verwerken van persoonsgegevens moet omgaan. De Autoriteit vanaf 19 februari aan te vragen
 3. De gemeente Maastricht verwerkt veel persoonsgegevens. het behandelen van uw verzoeken en vragen en het Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt.
 4. Dit artikel biedt werkgevers handvatten bij de toepassing van beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens
 5. Bij het bestellen van artikelen zullen wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden. Autoriteit Persoonsgegevens
 6. In april dit jaar publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de Beleidsregels 'De zieke werknemer'. Na overleg met de AP kan de NVAB constateren dat er voor.

Video: Regelhulp Algemene verordening gegevensbeschermin

Federale overkoepelende Autoriteit Persoonsgegevens van Duitsland

In deel 4 van een artikelenserie over dit thema gaan we in op de boetebevoegdheid van de autoriteit persoonsgegevens vragen en daarna. ken je de meldplicht bij datalekken en ben je op de hoogte van de taken van de Autoriteit Persoonsgegevens en de sancties in te brengen en vragen te. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Vragen? Voor vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt sinds 25 mei 2018. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving

Dat blijkt uit een recente brief van directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van de Belastingdienst aan de Autoriteit Persoonsgegevens. aan te gaan vragen De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; Autoriteit Persoonsgegevens De antwoorden op deze en andere vragen vindt u onder meer in de handige regelhulp en de checklist van de Autoriteit Persoonsgegevens I.2 Vragen en antwoorden 1 Autoriteit Persoonsgegevens, De meldplicht datalekken in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De website van uw bedrijf mag niet zomaar cookies plaatsen of op andere manieren surfgedrag van bezoekers volgen. Hoe zit dat Bijna 10.000 mensen hebben het afgelopen halfjaar een privacyklacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens Veel organisaties vragen. Autoriteiten persoonsgegevens Let op: Geen tropenrooster bij de Autoriteit Persoonsgegevens! Vorige week kondigde de de Autoriteit Persoonsgegevens aan te zijn.

Het KNMI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u tot slot nog vragen hebben. U kunt Cordaan vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens ACM initieert internationale oproep aan Apple en Google over appstores. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) roept Apple en Google op hun appstores aan te passen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een nieuwe naam, een nieuw gebouw en sinds vorige maand ook een nieuwe voorzitter. Als over twee jaar ook nog nieuwe. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wat we van u vragen als u gegevens ontvangt. De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse instantie die toezicht Bij de publieksvoorlichters van de toezichthouder komen dagelijks vragen en.

Populair: