Startpagina

Openbaring van johannes

Openbaring van Johannes - Wikipedi

  1. De Openbaring van Johannes, vaak kortweg Openbaring genoemd, of naar de Griekse naam, de Apocalyps, is het laatste boek van het Nieuwe Testament en daarmee eveneens.
  2. De openbaring van Johannes. Informatie over dit onbegrijpelijke bijbelboek in de Statenvertaling
  3. Inhoud van de Openbaring van Johannes. Het boek Openbaring van Johannes wordt ook wel Apocalyps genoemd. Een apocalyps is een boek waarin God door visioenen (een.
  4. Het is een profetisch boek. De Openbaring, eigenlijk van Jezus Christus, is een profetisch boek; het schijnt nauwelijks nodig dit te zeggen, toch moet het - tegenover.
  5. Titel, schrijver, plaats, tijd, adressering. De titel 'Openbaring van Johannes' is de letterlijke vertaling van de Griekse titel 'Αποκάλυψη του.
  6. Nieuwe Testament(Bijbel in Statenvertaling), De openbaring van Johannes ; hoofdstuk 1
  7. Start > Bijbel > Inhoud van de Bijbel > Openbaring. De openbaring van Johannes. Auteur — Johannes. Tijd — 70 na Chr. Samenvatting — Openbaring is een directe.

De openbaring van Johannes - bijbel en kuns

Openbaring van Johannes. 1 1 Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet KLIK HIER als u onderstaande inleiding wilt uitprinten of downloaden. De OPENBARING van Jezus Christus gegeven aan Johannes Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL Een. Het boek Openbaring is het 66 e Opening van het De zesde engel : Openbaring 10 1 - 11: Het boek uit den hemel wordt door Johannes opgegeten : Openbaring 11 1. Bekijk en/of beluister online bijbelstudies en preken over Studie Openbaring van Calvary Chapel Haarlemmermeer

De meeste uitleggers gaan de letterlijke betekenis van deze profetieën uit de weg. Zodat men voor het juiste verstaan van dit boek, is aangewezen op de. De OPENBARING aan Johannes De antichrist en zijn dat uit de aarde opkomt In het volgend gedeelte van dit hoofdstuk uit Openbaring 13 verschijnt er een ander beest. De openbaring van Johannes (deel 65) Openbaring 19 (deel 1) Een lied op de val van Babylon . Openbaring 19:1 t/m 5.

De Openbaring, door Jezus Christus aan zijn gezant Johannes, en door deze opgeschreven, is het laatste boek van de Bijbel. Het beschrijft het einde van 'de eerste. Hier kun je nazoekwerk doen in publicaties van Jehovah's Getuigen in verschillende talen. Watchtower ONLINE LIBRARY. Watchtower. Een openbaring aan Johannes De openbaring van Johannes (deel 67) Openbaring 19 (deel 3) De Bruiloft des Lams zoals behandeld in de nieuwsbrief van 25-02-2019, (Openbaring 6 t/m10).

Openbaring van Johannes Waar gaat dit bijbelboek over? - EO

De Openbaring van Johannes luidt de titel, die men aan het laatste bijbelboek heeft gegeven. Dit is echter niet juist, want in wezen is het de Openbaring van Jezus. Openbaring 1 Openbaring van Jezus Christus Bijna alle Bijbelvertalingen noemen dit Boek 'de Openbaring van Johannes'. Terwijl de oorspronkelijke titel.

Jezus openbaart aan Johannes de ontwikkeling van de gemeente van Jezus Christus. Zij verwordt vooral tot een schijngemeente (Babel), maar ook komen uit haar de zonen. Het laatste Bijbelboek, de Openbaring van (eigenlijk: aan) Johannes, staat vol wonderlijke visioenen. Hoe moeten we die duiden? Een lezersvraag ging in het bijzonder. Openbaringen En Visioenen (onbekende bindwijze). De Openbaring (Apocalypse) van Johannes is een moeilijk, maar wonderschoon boek. Het bevat een serie visioenen. Openbaring van Johannes, vaak Openbaring of Apocalyps genoemd, is het laatste boek in het Nieuwe Testament en de Bijbel. Het is het enige profetische boek in het. Geen ander boek in de Bijbel is meer verkeerd begrepen of uitgelegd dan Openbaring Het begrijpen van het boek Openbaring hemel, Johannes.

bijbelstudie 913 - Het boek: OPENBARING van JOHANNES

Justinus de Martelaar, die binnen de dertig jaren na de dood van Johannes een Christen werd, schrijft uitdrukkelijk: Dat een zeker man, onder de Christenen, wiens. Het boek heet 'Openbaring van Johannes'. Eigenlijk klopt dat niet helemaal. In het laatste Bijbelboek staan openbaringen van Jezus Christus Openbaring 'De verborgen dingen zijn voor Jahweh, onze God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid' (Dt29:29) Openbaring 2. De brief aan de gemeente in Efeze 1 De Heer zei tegen Johannes: 8 De Heer zei tegen Johannes: Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna:. De Openbaring van Johannes Korte inleiding en uitleg Houtsnede van Albrecht Dürer Openbaringen 14:1-3: En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem.

Vertalingen van 'Openbaring van Johannes' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen Het is niet de openbaring van Johannes, maar de openbaring van de opgestane en verhoogde Heer Jezus Christus aan Johannes. Hier is de Heer hem verschenen Als wijlen ds. E. van Meer in zijn boek 'De Alpha en de Omega' een begin maakt met de uitlegging van wat wij plegen te noemen 'De Openbaring van Johannes'. schrijft. Het Klooster van de Evangelist Johannes werd in 1088 gesticht door de monnik Christódoulos († 1093), met de toestemming van de Byzantijnse keizer Alexios I Comnenus

1 VERKLARING OPENBARING VAN JOHANNES door MOZES LOWMAN Overgenomen uit de Bijbelverklaring van Patrick, Polus, Welsh, Doddridge, Lowman, Gill, Pycke, Wal De openbaring van Johannes, zo wordt het gezegd. Maar het gaat niet om een apostel als Johannes. Het is de onthulling van Jezus Christus. Niet Johannes, maar. Bijbel studie van Openbaring vers voor vers, De 7 gemeentes, de oudsten en het Lam, Grote Verdrukking, 666, het Beest, Anti-Christ, 1000-jarige Koninkrijk Openbaring Laatste bijbelboek, ook wel Apocalyps genoemd (Grieks: apokalypsis = openbaring, onthulling). Het auteurschap van de apostel Johannes wordt betwijfeld De Openbaring van Johannes (vaak kortweg Openbaring genoemd) is het laatste boek van het Nieuwe Testament en daarmee eveneens van de gehele Bijbel. Het werd.

Openbaring van Johannes - Christipedia

Glossy magazine: JEZUS KOMT Geïllustreerde verklaring van de Apocalyps, De Openbaring aan Johannes. Een begrijpelijke en overzichtelijke verklaring van het boeiende. De apostel Johannes is een gevangene op het eiland Patmos. Hoeveel visioenen laat Jezus hem daar zien? Wat zegt het boek Openbaring over Armageddon

Het hemelvisioen dat Johannes kreeg, begint in Openbaring 4 en gaat verder in Openbaring 5. Bij 'de Openbaring van Jezus Christus. I. Het wonder van de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes Het meisje uit ons voorbeeld kreeg dus een ander cadeau dan waarom ze gevraagd had

Video: Openbaring 1 - Nieuwe Testament - Statenvertaling onlin

Openbaring van Johannes vertaling in het woordenboek Nederlands - Engels op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen Gerwin Pruijssen Pagina 2 van 5 preek Openb 1,9-20 De openbaring aan Johannes - wat is dat voor een boek? - ah begin ve serie preken over de eerste Het is mogelijk om deze studie te printen of te downloaden: Klik hier Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos (Openbaring 1:9-20) Vers 9: Ik, Johannes, die ook uw. OPMAAT NAAR ZONDAG ds. Sieb Lanser Het leesrooster, dat we in onze kerken vaak volgen, geeft ons voor Lees verde Het Romeinse rijk was in de tijd van Johannes (90 na Christus) oppermachtig en stabiel. Er was van buitenaf geen gevaar te duchten, behalve uit het oosten

Imposante uitgave van het bijbelboek Openbaring. Met vijftien houtsneden op ware grootte van de beroemde Duitse renaissancekunstenaar Albrecht Dürer. Deze Read mor In Openbaring van Johannes wordt in hoofdstuk 13, vers 18 gesproken over het beest dat het getal 666 draagt en waarmee een mens wordt bedoeld Deze openbaring van Jezus Christus werd aan zeven gemeenten gezonden, die toen wel echt bestonden, maar die ook op symbolische wijze de kerkgeschiedenis uit. (In het onderstaande geef ik informatie door die bij Carson & Moo te vinden is) Auteur In Openbaring zelf wordt Johannes als auteur genoemd (1:1,4,9 en 22:8). Verder. Veel mensen geloven dat er niets over het tijdstip van de wederkomst van de Heer kan worden geweten, omdat Jezus zei dat Hij zou terugkomen als een dief in de nacht.

Hoofdstuk 22 van Openbaring uit de Herziene Statenvertaling. Stichting Herziening Statenvertaling En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft Openbaring van Johannes vertaling in het woordenboek Nederlands - Estisch op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen De Openbaring van Johannes - pagina 3 1 Inleiding en Samenvatting De Openbaring, eigenlijk van Jezus Christus, is een profetisch boek; het schijnt nauwelijk Vervolgens schrijft Johannes over het doel van de openbaring en dat is om Zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren

De openbaring van Johannes - broedersinchristus

Dat is de betekenis van Openbaring 4:1. Johannes ziet een open deur in de hemel, hij wordt uitgenodigd om de hemel in te gaan,. Berichten over Openbaring van Johannes geschreven door mjschuurma

Video: Openbaring 1 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Openbaring van Johannes (paperback). Openbaring van johannes Inhoud Taal Nederland (Openbaring 4:6-8) De lezers van Johannes, die bekend zijn met het Oude Testament zullen de overeenkomst herkennen met de beschrijving van de Serafs,. Johannes' eerste visioen (Openbaring 1:1-3) Opschrift en heilwens Openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft gegeven om zijn slaven te ton..

hoofdstuk 2 uit het boek Een uiteenzetting van de zeven gemeente-tijdperken: Het Visioen van Johannes op Patmos, Openbaring 1:9-2 Overzicht van de brieven aan de zeven gemeenten (Openbaring 3:14-21) De brief aan de gemeente van Laodicea Vers 14: En schrijf aan de engel van de Gemeente in. Overzicht van de Openbaring aan Johannes. De Openbaring aan Johannes wordt door velen ervaren als een moeilijk toegankelijk boek. Door de veelheid aan beelden is het. De openbaring van Johannes was geschreven in het Oudgrieks. Maar een koppeling tussen cijfers en letters was in alle talen mogelijk Openbaringen inhoud - Opschrift - Aanhef - De verschijning op Patmos - De brieven - De vierentwintig oudsten en de vier dieren - De verzegelde boekrol en het La

Het laatste nieuw-testamentische bijbelboek van Johannes behoort wat stijl en vormgeving betreft tot de zogenaamde apokalyptische, dat is onthullende, openbarende. Afgelopen maand heb ik mij verdiept in het Bijbelboek Openbaring. Jeep heeft de gave ontvangen om dat Woord van God, dat zo lang geleden door Johannes mocht.

Video: Boek Openbaring met 'vers voor vers' UITLEG De eindtijdbode

1. Openbaring 1 Openbaring begint met: De openbaring van Jezus Christus, hoewel het opschrift zegt: De openbaring van Johannes. Dit Bijbelboek is geschre De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azie zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is,.

Openbaring 11:7 - En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, En Johannes zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen Openbaring is het boek van hoop. Johannes, de goede vriend en apostel van Jezus Christus en ooggetuige van zijn leven, verklaart dat hun overwinnende Heer zeker zal.

Openbaring op Online-Bijbel

Openbaring van Johannes deel 1 Creation Science. Loading... Unsubscribe from Creation Science? Cancel Unsubscribe. Working.... Het volgende waar we naar gaan kijken is de vrouw gevonden in de hoofdstukken 17 en 18 van Openbaring. Johannes schreef dat hij een. De openbaring van Johannes (deel 25) -- Openbaring 12 (De vrouw en de draak) franklinterhorst.nl Vingerafdruk ID mogelijk verplicht in de EU telegraaf.nl, 16 apri Hoofdstuk 21 van Openbaring uit de Herziene Statenvertaling. Stichting Herziening Statenvertaling De verstaanbaarheid van de Statenvertaling vergroten. Johannes.

Dit is een officiële website van Jehovah's Getuigen. Hier kun je nazoekwerk doen in publicaties van Jehovah's Getuigen in verschillende talen Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Klim naar hier omhoog en Ik zal. Samenvatting. 21:1-6 Johannes ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het nieuwe Jeruzalem daalt van God uit de hemel neer. God zal bij de mensen wonen en alle.

Komende zondag zal ik preken over Openbaring 4:1-11. Een prachtig visioen van de apostel Johannes. Maar wat zag Johannes nu eigenlijk? Misschien zijn er wat experts. Zoals hierboven al opgemerkt is de Openbaring van Johannes het laatste Bijbelboek van het Nieuwe Testament. Het volgt op de brief van Judas en vormt in zichzelf een. Commentaren Bijbelboek Openbaring Bij de prekenserie over Openbaring heb ik de volgende boeken gebruikt: (1) Dit recente commentaar van Klaus Berger: Die Apokalypse.

Johannes, de auteur van de Openbaring, kreeg de opdracht zijn visioenen te boek te stellen en per brief aan zeven christelijke gemeenten in Klein-Azië te sturen Brood van God - Johannes 6:33. Christus Heerser over de vorsten van de aarde- Openbaring 1:5. Heilig en Betrouwbaar - Openbaring 3:7. Heilige - Handelingen 3:14 Openbaring Plano. 04-05-2010. 14:02. Pagina 1. beelden en gebeurtenissen die Johannes schildert. Toch is de boodschap van het boek niet onduidelijk. En wie de tijd. Inleiding en Samenvatting De Openbaring, eigenlijk van Jezus Christus, is een profetisch boek; het schijnt nauwelijks nodig dit te zeggen, toch moet het - tegenover.

Populair: