Startpagina

Suomen tavutussäännöt

Suomen kielen asiantuntijatkaan eivät näytä olevan yhtä mieltä tavutuksesta. Olen nimittäin löytänyt useita toisistaan poikkeavia tavutussäännöstöjä. Lisäksi tavutus on monissa kirjoissa esitetty varsin pintapuolisesti, jättäen esimerkiksi diftongit kokonaan mainitsematta. Alla ovat säännöt, joita haikueditori noudattaa suomen kielen neuvonta 0295 333 201 (ma-pe klo 10-12) nimistöneuvonta 0295 333 203 (to klo 10-12) ruotsin kielen neuvonta 0295 333 202 (ti ja to klo 13-15 Suomen yleiskielessä on yleisen laskutavan mukaan 18 diftongia. Niitä muodostavien vokaalien laadun mukaan ne voidaan jakaa seuraavasti: Suppeisiin vokaaleihin i, y ja u päättyvistä diftongeista ovat suppenevia diftongeja ai, ei, oi, äi, öi; ey, äy, öy; au, eu, ou ja suppeita diftongeja ui, yi; iu, iy Suomen tavutussäännöt. Tuo a-kohta. Eikö se ole pikemminkin niin, että kahden vokaalin välissä olevista konsonanteista aina viimeinen aloittaa uuden tavun. Se on liian yleisesti sanottu, että tavutaja olisi aina konsonantti+vokaali-yhdistelmän edessä

Tavutussäännöt Suomen kielen tavuttaminen seuraa melko suoraviivaisesti seuraavia sääntöjä: Konsonanttisääntö : Jos tavuun kuuluvia vokaaleja seuraa yksi tai useampia konsonantteja, joita vielä seuraa vokaali, tavuraja sijoittuu välittömästi ennen viimeistä konsonanttia Suomen kielelle on helppo laatia alkeelliset tavutussäännöt, joilla saadaan useimpiin sanoihin kohtuullinen määrä viivoja järkeviin kohtiin. Vierasperäiset sanat ja jotkin yhdyssanat voivat toki tavuttua silti väärin Tavutusta on käsitelty ainakin Pirkko Leinon teoksessa Suomen kielioppi, jota Kielitohtorikin käyttää lähteenä vastatessaan tähän kysymykseen. Esimerkkisanojen tavutuksessa haasteena on erottaa diftongit ja vokaaliyhtymät. Diftongin muodostavat kaksi samaan tavuun kuuluvaa eri vokaalia Tavallisten suomen kielen sanojen oikeinkirjoituksen, taivutuksen ja merkityksen voi tarkistaa Kielitoimiston sanakirjasta. Tämä sanakirja on myös osa MOT-sanakirjastoa , johon on pääsy yliopiston verkosta

Mutta jos tekstissä on seassa englanninkielinen sana, pitäisikö se tavuttaa suomen vai englannin sääntöjen mukaan? Onko esim. management ma-na-ge-ment vai man-age-ment? Englanninkielistä sanaa ei kannata tavuttaa vaan siirtyä suoraa seuraavalle riville Foneettisesti sanassa dangerous on joka tapauksessa kolme tavua. Kukin vokaali tai diftongi virittää oman tavunsa. Sanan jakaminen eri riveille on toisaalta eri asia: jokainen tavunraja ei ole hyväksyttävä jakokohta. Esimerkiksi suomen sanassa asia on kolme tavua, mutta ei ole hyväksyttävää tapaa jakaa sitä eri riveille Kirjoituksen jäljessä on SK:n toimituksen vastine, jossa aluksi todetaan, että ladonnan suorittava tietokone on helposti saatu oppimaan suomen kielen tavutussäännöt, ja luetellaan nuo säännöt Suomen kielen tavuttaminen seuraa melko suoraviivaisesti seuraavia sääntöjä: Konsonanttisääntö Jos tavuun kuuluvia vokaaleja seuraa yksi tai useampia konsonantteja, joita vielä seuraa vokaali, tavuraja sijoittuu välittömästi ennen viimeistä konsonanttia

Suomen kielen tavutus on enimmiltään suhteellisen yksinkertaista. Pääosa sanoista voidaan tavuttaa käyttäen vain kolmea perussääntöä. Tavutussäännöt. ÄLÄ TAVUTA SANOJA. Vain selvät yhdyssanat (esim. housewife) voit jakaa ilman riskiä kahdelle riville. Tavutussäännöt menevät ääntämisen mukaan, joten suomen mallin mukaan tavuttaminen on virhe! ISOJA ALKUKIRJAIMIA käytetään enemmän kuin suomessa: a) Mr, Mrs, Miss ja Ms. b) viikonpäivät, kuukaudet ja juhlapäivät isolla. c. Haikueditorilla voi tarkistaa, onko kirjoitettu runo haiku tai tanka, ohjelma laskee tavut ja osaa varsin hyvin suomen kielen tavutussäännöt. Käytän sitä usein tarkistusapuna, kun en luota omaan väsymyksen vaivaamaan laskupäähäni

5. 1 Suomen kielen tavutussäännöt. Suomen kielen tavujakosäännöt voidaan luonnehtia seuraavasti: Yhdyssanat jaetaan ensisijaisesti sananrajan kohdalta, esim. kansan-edustaja. Näin saatuja yhdyssanan osia jaetaan alempana olevien sääntöjen mukaan kuten itsenäsiä yksiosaisia sananmuotoja Eri kielissä on erilaiset tavutussäännöt. Jos Wordissa automaattitavutus menee väärän kieln sääntöjen mukaan, tavutus menee tietenkin väärin. En nyt muista mistä Wordissa näpytellään tavutusvihje, eli sellainen merkki joka näkyy tavuviivana vain jos se sanankohta osuu rivin loppuun

Suomen kielen tavutus - Teppo Pihlajamäk

Kielitoimiston ohjepankk

Älä jaa sanoja rivin lopussa. Englannin tavutussäännöt ovat erilaiset kuin suomen! Jos tekijä on yksikössä, myös verbissä on loppu-s. Your company does. Jos tekijä on monikossa, verbiin ei tule loppu-s:ää. People think. Maat, kansallisuudet ja kielet isolla alkukirjaimella. F inland, F innish, F inns. People = ihmiset; peoples = kansa Kirjoittaja Aihe: Kaunis vaikea suomen kieli Onko piirustuskin pii vai mielestäsi piir -alkuinen (muista tavutussäännöt ennen kuin vastaat).. www.uta.f Monet kaupalliset ohjelmat tuntevat suomen kielen tavutussäännöt ja ehdottavat pitkän sanan jakamista sen sijoittuessa rivin loppuun. Vaikka ohjelmasi ei osaisi tätä, voit aina käyttää ehdollista tavuviivaa (pehmeä tavuviiva, rivitysvihje, piilotavu) oikean reunan tasaamiseksi

Tavun rajat - Kielikell

Keskustelu:Tavu - Wikipedi

 1. Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo
 2. Muidenkin kielten tavutussäännöt ovat käytettävissä, joko valmiiksi asennettuna tai lisäosan hankkimalla. \LaTeX\ tekee normaalisti kappaleita, joissa ensimmäinen rivi on sisennetty, eikä kappaleiden välissä ole tyhjää riviä
 3. Suomenkielisen sanan taivutus, tavutus ja ääntämys Wiktionaryyn (en.wiktionary) - windytan/fin-inf

Englanti on sinänsä selkeästi hankalampi kieli oppia lukemaan kuin suomi, että toisin kuin suomen kielessä monia kirjaimia lausutaan niin monin tavoin ja esimerkiksi tavutussäännöt ovat paljon monimutkaisemmat Pehmeää tavuviivaa (soft hyphen) en löydä vieläkään, eikä kielivalikkoon ole ilmestynyt suomea (Soikon uusin versiohan on oikoluvun osalta kuulemma toimiva), mutta laiha lohtu on, että hollannin tavutussäännöt eivät näytä vievän suomen suhteen vikaan Toki olisi parempi, jos voisi a) määritellä jostain tavutusvyöhykkeitä ja. \usepackage[latin1]{inputenc} % Makropaketti babel optiolla finnish suomentaa eräät LaTeXin automaattisesti generoimat sanat sekä ottaa käyttöön suomen kielen tavutussäännöt. Lisäoptio english mahdollistaa dokumentin osien kirjoittamisen englannin kielen tavutussäännöillä

Tehtävä 2.1 Tekstin tavutus </h2> - cse.hut.f

 1. % \iffalse meta-comment % % Copyright (C) 2002 Mikael Puolakka % ----- % % Modifications in version 1.1 (c) 2007 Antti Leino % % This file may be distributed and/or.
 2. Tavutussäännöt ainakin menisivät sekaisin, jos ks tai ts korvattaisiin sanan keskellä x:llä ja z:lla. Suomen kielessä ei taida olla yhtään kirjainta.
 3. ä saavat vahvistaa epäilyni

-- Kyllä minusta Suomen Suppu olisi niin suomalainen nimi Muinaisina aikoina joskus 60 vuotta sitten koulussa suomenkielen lehtori opetti tavutussäännöt niin. (täytyy kyllä sanoa että tavutussäännöt eivät ole enää varmassa muistissa) Suomen Kuvalehti TM Rakennusmaailma Tekniikan Maailma Vauhdin Maailm johtuu siitä, että joissakin tapauksissa tavutussäännöt antavat vaikkapa tavuristikon laatijalle pelivaraa. Esim tietyissä US/YS-loppuisissa substantiiveissa, jotka ovat yleensä TA/TÄ-loppuisista verbeistä johdettuja, voidaan lopputavun AUS/ÄYS tulkita joko diftongiksi tai sitten ei Täyttyi sentään. Gurua ihmettelin aikani, kunnes älysin ettei hänen pidäkään olla Savossa. Koska kyseessä on Antin ristikko, ei ensimmäisenä mieleen tulevaa sanaa kannata kovin raskaalla kädellä kirjoittaa, jos ollenkaan Tähän kirjoitin käytännössä Kielitoimiston tavutussäännöt säännöllisiksi lausekkeiksi pienin murteellisin lisäyksin. Koodi on hieman pitkä tähän liitettäväksi, mutta sen voi nähdä GitHubissa

Ohjelmointiputka: Keskustelu: Automaattinen tavutus selaimess

Conserum qui conet magnit. sum ex everis maximus enditium ipsuntor re mo dolorectatur rempos suomen kieleen sopii yleensä tämän kasvattaminen. oletusasetukset: Cia dolorepe ea quia quo ideliqui omni odi vollor apidelestis et dem.1140 Arkkitehtuurigrafiikka syksy 2012 LUENTO 3 / 16.A-60. 95 % Tärkeimpiä perusteita tälle ovat Suomen itsenäisyyden ja puolueettomuuden turvaaminen. Vain itsenäinen kansallisvaltio mahdollistaa hyvinvointivaltion ja nykyisenlaiset palvelut

Olenko tavuttanut oikein seuraavat sanat: me-lu-a-ja, kaa-me-a, ki-la-u

 1. Toki netistä löytyy esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin sivuilta hyviä ohjeita, mutta sähkökatkon aikana meillä ei taida olla pääsyä nettiin ja silloin on jo muutoinkin myöhäistä
 2. Finnish nature sound-Suomen luonnon äänet. Luontodokumentti-Suomen luonto-Retkeily ja vaellus... Pohjolan sudet. Summer in Finland
 3. Esitän Suomen Pöytätennisliiton ja kaikkien suomalaisten pingisihmisten puolesta osanottoni Matti Launosen omaisille ja muille läheisille. Esko Heikkinen. (Kiitokset Esa Miettiselle, jonka artikkeliin..
 4. @ Suomen väkiluku kasvoi, vaikka ihmisiä kuoli enemmän kuin syntyi. Kasvua ylläpiti maahanmuutto. Vauvoja syntyi tämän vuoden tammi-helmikuussa vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana..

Suomen uskontojohtajat: Väkivalta on tuomittava. Me allekirjoittaneet olemme seuranneet järkyttyneinä ja surullisina eri uskontojen edustajiin maailmalla kohdistuneita väkivallantekoja Suomen Hoivatilat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset. Suomen Hoivatilat Oyj:n (Hoivatilat tai yhtiö) varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä Suomen työllisyyskehitys on edelleen yllättävän hyvää. Työttömyysasteen trendi oli helmikuussa 6,5 Käytännössä Suomen 6,5 prosentin työttömyysaste kolkuttelee jo rakenteellisen työttömyyden rajaa Etelä-Suomen Sanomien jakelu viivästyy tänään painon teknisten ongelmien vuoksi. Lehdet pyritään jakamaan tilaajille aamun kello 10 mennessä. Pahoittelemme viivästystä

Suomen suosituimmat meteorologit esittelevät päivän tarkimman sääennusteen! Sää - Päivän sää - Koko Suomi - Tiistai 26.3. Pohjois-Suomen yli kulkee lumisateita Pyhärannan seurakunta Huomenta Suomen sää. Tiistai 26.3. Sadealue lähestyy lännestä

Ampumahiihtoliitto ei käyttänyt Suomen huoltopäällikön optiota. Oho! TPS täräytti pöytään peräti kahdeksan jatkosopimusta Aiheeseen liittyy. 2 thoughts on Uusi Kova Youtubelive: Suomen suunta #2, 26.3.2019, gallupit Ville Tavio: Oulun moskeijan sulkemista harkittava. Uusi Kova Youtubelive: Suomen suunta #2, 26.3.2019.. Suomen kaupallinen menestys on perustunut innovaatioihin, teknologiaan ja tuotannon tehostamiseen. Edelliset ovat perinteisiä ja tehokkaita arvon tuottamisen keinoja Pelikausi 2013/14 ei tuonut helpotusta pitkään Suomen mestaruutta metsästäneelle joensuulaiselle Kataja Basketille. Hopea oli Katajalle kolmas neljän kauden sisään ja kaikkiaan kuudes 12 vuoden.. Itä-Suomen yliopisto on Suomessa ainoa, missä voi suorittaa näin laajan kokonaisuuden oikeuspsykologiaa. Vuonna 2016 toteutettu kyselytutkimus psykologeille osoitti, että alan..

Suomen autokanta jatkaa vanhenemistaan. Liikenteessä olevien henkilöautojen keski-ikä nousi viime vuonna 12,1 vuoteen. Keski-ikä on kasvanut vuosikymmenessä kaksi vuotta Suomen tunnetuin seksinmyyntisivusto Sihteeriopisto.net on mennyt kiinni. Sivuston sulkeminen voi poliisin mukaan vaikuttaa seksin myymiseen ja ostamiseen Suomessa, etenkin jos nettisivusto ei..

Tiki-vinkkejä: tarkistuslista - Aalto Universit

Tavutus! Auttakaa pässiäitiä lapsen kotitehtävissä - Vauv

 1. en - Hallintovalitus - Yleiskaavan laatimiskustannusten korvaa
 2. Muu Urakoitsijat lähistöllä. Katso lisää hakutuloksia kategoriassa Urakoitsijat yrityksen Yhtymä Suomen Kivipinnoite Oy rekisteröimätön lähellä. Selaile lähistöltä
 3. Porilaislähtöinen Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala pohtii luennolla millaista ulkopolitiikkaa ja kansainvälistä roolia Suomen kannattaa tavoitella jatkossa, miten..

Englannin tavutus - Kielet ja käännökset - Suomi24 Keskustelu

Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajaehdokas tuomittiin huumausainerikoksesta — Kertoo tarvinneensa kannabista masennukseen hoitoon: Ettei mene ihan synkistelyn puolelle Yleensä kyseessä on kuitenkin yleinen etu. - Näiden niin sanottujen pilliin puhaltajien eli vääryyden keskeyttäjien suojaa on lisätty sekä EU-direktiivillä että Suomen lainsäädännössä, Koskinen sanoo Suomen suurin pienpanimo Laitilan Wirvoitusjuomatehdas pääsi viime vuonna takaisin selvään kasvuvaiheeseen ja liiketulos parani huimasti. Vielä nopeammin kasvoi Nokian Panimo Danielo Müller ei jatka Suomen ampumahiihtoliiton huoltopäällikkönä. Müllerin sopimus oli mallia 1+3. Kolmen vuoden jatko-optiota ei käytetä - Suomen Ampumahiihtoliitto haluaa kiittää Danielo Mülleria ammattimaisesta toiminnasta, uusien ajatusten, osaamisten sekä toimintakulttuurin kehittämisestä suomalaisen ampumahiihdon hyväksi..

Suomen hallituksen pääministerin toiminta on jotenkin kopio Amerikan presidentin toimista, jossa kaikki on mahdollista, onhan pääministeri myös miljonääriliikemies ja insinööri, joka osaa sorvata palaset.. LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Suomen satamien takamaatutkimus Ilkka Salanne, Erkki Jaakkola, Marko Tikkanen, Sanni Rönkkö, Iida-Maria Seppä, Raisa Valli Suomen satamien.. Entäpä Suomen perilliset? Millainen on Suomen maahanmuuttotilanne sanotaanko 50 vuoden kuluttua, voi vain arvailla. Toteutuuko Yhdysvaltain tai Britannian kaltainen moni- tai.. Jensen viimeisteli Suomen maalin takatolpalta ottelun 14. minuutilla. Porvoolaislähtöiselle, nykyään Saksan Bundesliigan Augsburgia edustavalle Jensenille paikan loivat mainiosti Teemu Pukki ja Robin.. Suomen kunnista Kauniaisissa on keskimäärin suurimmat eläkkeet. Kauniaisissa asuvat saivat viime vuonna eläkettä keskimäärin 3 059 euroa kuukaudessa, tiedottaa Eläketurvakeskus

Suomen kansalaisia maahanmuuttajista oli 1 106 ja maastamuuttajista 1 448 henkeä. Kuntien välisiä muuttoja kertyi tammi-helmikuun aikana 37 699. Edellisen vuoden tammi-helmikuuhun verrattuna.. He ovat Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Yaron Nadbornik, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma, Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo.. TANSSI Suomen suurin tanssiopisto täyttää 50 vuotta. Lumikki kamppailee juhlan kunniaksi ilkeän äitipuolen kanssa. Helsingin tanssiopisto on antanut 50 vuoden ajan opiskelijoille eväitä tanssitaiteen.. Alkoholitoimiala - juomien valmistajat, maahantuojat ja tukkumyyjät - jakaa tämän näkemyksen, kuten Suomen alkoholijuomakauppayhdistyksen toiminnanjohtaja Susanna Heikkinen totesi (HS Mielipide..

Tavuraja rivin vaihtuessa - Kielikell

Joniveljen ja Krison tuottamalla biisillä vierailee Suomen supertähti, tv:stä tuttu Elastinen! Hauskana faktana kerrottakoon, että Ela lähetti ensimmäisen version säkeistöstään noin kolme tuntia sen.. Kansalliskoiraharrastajien keskuudessa erittäin arvostettu Suomen parhaan pystykorvakasvattajan titteli tuli viikonvaihteessa pidetyillä järjestön vuosipäivillä Pudasjärvelle ja Hirvaskoskelle

Luku 3.4: Tehtävä: Tekstin tavutus (150p) — Ohjelmoinnin peruskurssi Y2 ..

Puolen Suomen Liiga. Överflyttade spelförbud till nästa säsong. Domarverksamhet. Bulgaria puolestaan kärsi Pohjois-Irlannille, joka on syksyllä alkavissa EM-karsinnoissa Suomen lohkossa.. Kolmen kärki voi yllättää lukijan, sillä Perussuomalaisten kannassa tuli Paavo Väyrysen Seitsemän tähden liike ja kolmosena perustamisestaan lähtien melkoisessa myllerryksessä ollut Suomen Kansa.. Suomen Asuntomessut etsii yhdessä Tuusulan kunnan kanssa vuoden 2020 Asuntomessujen oheiskohdetta. Ensi vuoden heinä-elokuussa Rykmentinpuistossa järjestettävät valtakunnalliset..

Rästitehtävä 3: Tekstin tavutus — Ohjelmoinnin peruskurssi Y2

Raamatus ülevaade Soome kunsti ajaloost. 643 lehekülge, 546 illustratsiooni. Heas korras, komplektne ja terve. Edukat pakkumist Junon lisäksi elokuvassa nähdään toinenkin räppäri Mikael Gabriel. Elokuvan tunnuskappaleen on tehnyt Paleface. Pahan kukat nähdään Suomen tv-ensiesityksenä Subilla keskiviikkona..

Populair: