Startpagina

Veilige principes in de medicatieketen 2017

6 Veilige principes in de medicatieketen Veilige principes in de medicatieketen 7 Stap 1 Voorschrijven en algemeen 1. Cliënt geeft relevante informatie aan arts en. DUBBEL TE CONTROLEREN LIJST (voorheen lijst risicovolle medicatie) Horend bij Veilige Principes in de medicatieketen (VVT) METHOTREXAAT INJVLST 2,5MG/ML EMTHEXATE PF.

Bij medicatieveiligheid gaat het om veilige zorg voor de cliënt én om veilig werken voor de medewerker. De Veilige Principes beschrijven wie waar verantwoordelijk. Veilige principes - waar gaat dat over? De Veilige principes gaan over wat 'in principe' veilig is in de medicatieketen in de sector verpleging, verzorging en. 6 Veilige principes in de medicatieketen Veilige principes in de medicatieketen 7!#$ % Voorschrijven en algemeen 1. Cli nt geeft relevante informatie aan arts en. 4 Veilige principes in de medicatieketen De 'veilige principes' zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care. De veilige principes zijn opgesteld. De publicatie 'Veilige principes in de medicatieketen' is recent aangevuld door het Platform Medicatieveiligheid, waarin V&VN partner.

De 'Veilige principes' richten zich op veilige zorg voor de cliënt én op veilig werken voor de professional. De 'Veilige principes in de medicatieketen VVT. De 'Veilige principes in de medicatieketen verpleging-verzorging-thuiszorg' zijn in 2016 in een VERNIEUWDE BEM 2017 ; Snel naar. thema's verpleging. 4 Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid 2-1-2017 Documentnummer:. De 'Veilige principes in de medicatieketen VVT' beschrijven wat 'in principe' veilig is in de medicatiezorg en wat daarbij de taak en 2017 Inkijkexemplaar. Addendum 2014 'Veilige principes in de medicatieketen' - Platform medicatieveiligheid care Augustus 2014 Toelichting Maart 2012 zijn de 'Veilige principes in.

Wat wordt bedoeld met 'Veilige principes' in de medicatieketen? 9-10-2017 3 7. De cliënt krijgt medicatie voorgeschreven in avond, nacht o Veilige principes in de medicatieketen. redactie | 02-04-2018. Het werken met medicijnen is foutgevoelig en risicovol. Bij medicatieveiligheid gaat het om veilige. Veilige principes in de medicatieketen (pdf) 28 april, 2016. veilige_principes_in_de_medicatieketen.pdf. Artikel: LESA Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn

Medicatieveiligheid Kennisplein Zorg voor Bete

Veilige principes in de medicatieketen LH

 1. .. wat heeft geleid tot de richtlijn 'Veilige principes in de medicatieketen'. Deze principes beschrijven alle medicatiestappen en wie waarvoor 25 september 2017
 2. Een richtlijn voor een veilig medicatiebeleid is de 'veilige principes in de medicatieketen'. De opleiding HBO-V wordt geadviseerd jaarlijks 2017-01-16.
 3. 6 Veilige principes in de medicatieketen Evaluatie 1. Cliënt is alert op werking en bijwerking, en informeert betrokkenen over relevante aspecten
 4. stap 4: gereed maken checklist: 1. Zorgorganisatie, arts en apotheker hebben afspraken gemaakt over de procedure 'voor toediening gereed maken'. 2. De.
 5. Veel gestelde vragen 2014 Veilige principes in de medicatieketen, Kaderdocument Medicatiebeleid Bewust4Beter 2017 INHOUD 1. Inleiding blz.2 2

De inzichten hebben ertoe geleid dat de informatie uit het boek 'Veilige principes in de medicatieketen - Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Titel: Veilige principes in de medicatieketen Auteur(s): ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, LOC, Patientenfederatie Nederland, V&VN, LHV, NHG, BTN Publicatiedatum: 22-02-2017 10 Veilige principes in de medicatieketen - thuiszorgorganisatie Evaluatie De zorgorganisatie: 1. Heeft een systeem voor melding van incidenten, en draagt zor 2 Zie website Actiz Veilige Principes in de Medicatieketen (externe link, medicatieveiligheid, juli 2012) 3 Zie Geneesmiddel distributiesysteme Voor een veilig medicatieproces is goede afstemming tussen alle betrokkenen belangrijk: de cliënt (en zijn mantelzorger), arts, apotheker, zorgorganisatie.

Wat is nu precies bedoeld met de 'Veilige principes in de medicatieketen'? Medicatieveiligheid is iets anders dan standaard toepassen van regels. Principes 19 Jan Addendum Veilige principes in de medicatieketen. Geplaatst in 7 Downloads 200 19 januari 2017 Datum plaatsing 12 juni 2018 Laatst bijgewerk

Veilige principes in de medicatieketen - Acti

Nieuwe hulpmiddelen 'Veilige principes in de medicatieketen', geef de patiënt een actieve ro 'Veilige principes in de medicatieketen ondertekening van de overeenkomst door directies en bestuurders van de betrokken organisaties op 8 juni 2017

Addendum Veilige principes medicatieketen VVT - venvn

Het Platform Medicatieveiligheid Care heeft in 2012 de 'Veilige principes in de medicatieketen - verpleging, verzorging, thuiszorg' ontwikkeld Vernieuwde BEM 2017 In het kader van het leveren van verantwoorde zorg volgens de 'Veilige principes' wordt van zorgorganisaties in de langdurige. Dit filmpje van het Platform Medicatieveiligheid laat zien wat nu precies wordt bedoeld met de Veilige principes in de medicatieketen? De bedoeling is dat.

Veilige principes in de medicatieketen; de speerpunten in het beleid voor 2017 en de consultaties die er geweest zijn over het inkoopbeleid Veilige principes in de medicatieketen; Medische De Declareerwijzer is een hulpmiddel bij het nemen van beslissingen over het declareren van contacten met. Workshopoverzicht NR WIE. INHOUD. WORKSHOP RONDE. De verbinding vinden tussen de veilige principes in de medicatieketen en jullie dagelijkse praktijk 29-9-2017 t/m 28-9-2018: Aan de hand van casussen worden de veilige principes in de medicatieketen en de bijbehorende verantwoordelijkheden inzichtelijk gemaakt

Veilige principes in de medicatieketen - editie - Nurse Academ

 1. Hieronder worden de resultaten uit de verbeterplannen op het gebied van medicatieveiligheid voor 2017 gebaseerd op de Veilige Principes in de Medicatieketen
 2. 8-11-2017 t /m 7-11-2018 Dit jaar staat de Sandwichscholing in het teken van Samen Verantwoord Veilig Werken volgens de Veilige Principes in de medicatieketen.
 3. De 'Veilige principes' beschrijven hoe professionals in de medicatieketen kunnen samenwerken voor een veilig medicatieproces
 4. - mei 2017.docx Laatste wijzigingen Kwaliteitshandboek Naam Soort wijziging Map Veilige principes in de medicatieketen (naslag) nieuw Zorg -P rotocol en belei
 5. Uitgangspunt zijn de 'Veilige principes in de medicatieketen' van maart 2012, opgesteld door de Task Force Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid - Acti

2017 jaarlijks blijft het aantal bezoeken stijgen. gemiddeld 150.000 bezoeken per maand. veilige principes in de medicatieketen. De eisen zijn gefaseerd ingevoerd en sinds 1 januari 2017 moeten In deze nieuwsbrief zullen we toelichting geven op de veilige principes in de medicatieketen.

In maart 2012 zijn de 'Veilige principes in de medicatieketen; verpleging, verzorging, thuiszorg' uitgebracht door het Platform medicatieveiligheid Totaal overzicht Veilige principes medicatieketen Infoblad per partij Partijen in de keten Veilige principes 30 maart 2012. Savant Zorg volgt de landelijke richtlijnen veilige principes in de medicatieketen en heeft daarvoor een farmaceutisch beleid (peildatum december 2017): 2 Zorg Voor Beter stelde daarom bijvoorbeeld de Veilige Principes in de Medicatieketen op. Bewaar medicijnen veilig en op de juiste december 2017 (4) november. zoals (onder andere) vastgelegd in het document 'Veilige principes in de medicatieketen' en de KNMP- Start nieuwe groep: januari 2017

Veilige principes in de medicatieketen - PD

Joram ter Borg Joram ter Borg is using Prezi to create and share presentations online. Veilige principes in de medicatieketen Veilige principes in de medicatieketen. S inds jaren wordt het steeds duidelijker dat clienten / patienten die medicatie gebruiken een risico lopen op fouten rond het. Nieuwsbrief IVM 2017, Wilt u met andere zorginstellingen en IVM adviseurs van gedachten wisselen over het thema Veilige principes in de medicatieketen en dan met. Veilige principes in de medicatieketen (VVT: verpleging - verzorging - thuiszorg) Checklist toepassen Veilige principes . Voor situaties waarin de cliënt het. • Bent u op de hoogte van laatste wet- en regelgeving, zoals de Veilige Principes in de medicatieketen. 6/29/2017 1:12:18 PM.

Veilige principes in de medicatieketen - www.zorgvoorbeter.nl/informatiekaarten Hoe kunt u als professional de eigen rol van de cliënt in he De Quickscan voeren wij uit aan de hand van de veilige principes in de medicatieketen en de door de IGZ gehanteerde veldnormen. 4/14/2017 2:01:37 PM. De 'Veilige Principes' bieden uitgangspunten voor cliënt, organisaties en professionals om goed om te gaan met medicatie in de zorg. Ook de cliëntenraad en de Waarom NCare? NCare is gebaseerd op 'Veilige principes in de medicatieketen'. Door het gebruik van NCare is het mogelijk deze principes in de praktijk te volgen

Het Platform Medicatieveiligheid Care introduceert nieuwe hulpmiddelen en een interactieve uitgave van 'Veilige principes in de medicatieketen' De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna inspectie) gaat vanaf 2015 in het toezicht zorgbreed focussen op de voorwaarden voor verantwoord voorschrijven bij. Waarom NCare? NCare is gebaseerd op 'Veilige principes in de medicatieketen'. Door het gebruik van NCare is het mogelijk deze principes in de praktijk te kunnen.

Video: Editie 3, 2017 - editie - Nurse Academ

.. wat heeft geleid tot de richtlijn 'Veilige principes in de medicatieketen'. Deze principes beschrijven alle medicatiestappen en wie 7 september 2017. Samen met Contrast maakt de opdrachtgever een plan van aanpak met betrekking tot de scholing en toetsing: Medicatiezorg, stap 3 - 6 van De veilige principes. Uitgangspunt van het project zijn de 'Veilige principes in de medicatieketen verpleging, verzorging, thuiszorg'. Deze Veilige principes zijn in 201 .. Op Weg Naar Veilige Zorg wat heeft geleid tot de richtlijn 'Veilige principes in de medicatieketen'. Deze principes beschrijven a 2017. new. Medicatieveiligheid staat hoog op de agenda van veel wat heeft geleid tot de richtlijn 'Veilige principes in de medicatieketen'. ©2017 HOWEST.be.

Veilige principes in de medicatieketen - farma-magazine

 1. Al onze tips, voorlichting en informatie voor patiënten op een rijtje. Veiligheid Zorg dat u niet valt! Veilig op pad met De informatiekaarten geven tips en.
 2. Brochure: 'Veilige principes in de medicatieketen - Verpleging, verzorging, thuiszorg' Check op rijveiligheid per geneesmiddel. Checklist samenwerking astma/COPD
 3. maken hoe een en ander te verbeteren. Gebruik hiervoor als basis de 'Veilige principes in de medicatieketen'. Deze is te downloaden van www.actiz.nl
 4. Thuiszorg Suite. De ontbrekende schakel in de medicatieketen. De Thuiszorg-suite is de combinatie tussen het Rode Vlaggen Instrument (RVI) en het Elektronisch.
 5. Waar de traditionele apotheek zich met name richt op distributie onderscheidt Instellingsapotheek zich op het verlenen van Veilige principes in de medicatieketen

Vertel de arts over uw medicijngebruik en mogelijke problemen hierbij: Veilige principes in de medicatieketen www.zorgvoorbeter.nl/informatiekaarten Bewaar medicijnen op een veilige en vaste plaats de slaapkamer. Veilige principes in de medicatieketen www.zorgvoorbeter.nl/informatiekaarten

Veilige principes in de medicatieketen (pdf) NH

Medicatieveiligheid staat nog steeds hoog op de agenda in de verzorgings- en verpleeghuizen en in Richtlijnen als De Veilige Principes in de Medicatieketen,. FTO-module over de medicijnrol, gebaseerd op de Veilige principes in de medicatieketen (2012/2016) en de KNMP-richtlijn Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een.

Overdracht van Medicatiegegevens in de Praktijk; Veilige Principes in de Medicatieketen; Verbetermethodiek Medicatieveiligheid voor Zorginstellingen De arts, apotheker of zorgmedewerker kan vertellen wat de huisgenoot of mantelzorger Veilige principes in de medicatieketen www.zorgvoorbeter.nl/informatiekaarten Ingrid van Ek. Directeur, trainer ISVE, training/ toetsing BIG handelingen, implementeren Veilige principes in de medicatieketen Locatie Amsterdam en omgeving. Een veilige behandeling van de patiënt in het ziekenhuis is in toenemende mate Op 1 januari 2017 ging het Versnellingsprogramma informatie. Brochure: 'Veilige principes in de medicatieketen - Verpleging, verzorging, thuiszorg' Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP

Veilige principes - Verens

Meer informatie over de 'Veilige principes in de medicatieketen - Verpleging, verzorging, (laatste update: 24-01-2017) Actueel. Recepten bewaartermijn. De Veilige Principes geven richting aan * Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is vanaf 1 oktober 2017 de nieuwe naam van de Inspectie voor. Een veilige behandeling van de patiënt in het 10 november 2017 Veiliger en beter medicijngebruik door regionaal convenant medicatieketen. De meeste artikelen zijn beschikbaar als pdf-bestand die u kunt opslaan op uw computer, + Brochure Veilige principes in de medicatieketen

Veilig medicatiebeleid in de hele keten - zorgenz

 1. Een sluitende en veilige elektronische communicatie tussen de zorgverleners zal het uitvoeren van de aanbevelingen Veilige principes in de medicatieketen (pdf.
 2. In opdracht van de Apothekers Vereniging Rijnmond heeft Pharmaknowledge afspraken gemaakt met apothekers en thuiszorgorganisatie omtrent een veilige.
 3. De samenvatting Veilig schrijven moet beter is de korte versie van dit rapport. Wat toetst de inspectie? Actiz: Veilige principes in de medicatieketen (2016
 4. Apotheker Tineke Lok-Lodewijks van de Edesche Apotheek volgde onlangs gemakkelijker maken om te voldoen aan de veilige principes in de medicatieketen?.

15 mrt 2017. Naar cursusaanbod lijst. Medicatieveiligheid in de care. Datum: De meeste afspraken staan verwoord in de Veilige Principes in de keten werden in de HKZ-audit van 2017, Lean-principes (m.n. de plan-do-check-act bewezen oplossingen verwerkt in een definitief ontwerp van de medicatieketen Veilige principes in de medicatieketen; Bijscholing medicijnen delen en toedienen; Op verzoek van de klant kunnen wij accreditatie aanvragen voor uw maatwerk. Bij elk principe wordt de concrete toepassing sociale en veilige samenleving, de beste behandeling en Governancecode Zorg 2017 en de uitwerking daarvan.

De verzorgende werkt volgens De Veilige principes in de medicatieketen. Zij moet voldoende kennis hebben van medicatie en afstemmen met de huisarts en de apotheek.. Gaat u naar de apotheker voor een nieuw medicijn of herhalingsrecept? Veilige principes in de medicatieketen www.zorgvoorbeter.nl/informatiekaarten Vertrouwen in de toekomst Regeerakkoord 2017 En voor lang niet iedereen voelt de eigen buurt als een herkenbaar en veilig thuis. Sommigen vervreemden er zelfs van Medicatie in de praktijk: verpleegkundige taken rondom medicatietoediening en de rol van de verpleegkundige in de medicatieketen. Veilige betaling met SSL.

Addendum 2014 'Veilige principes in de medicatieketen' (pdf) NH

 1. De vijf principes van Duurzaam Veilig. In 2017 waren er 613 verkeersdoden en elk jaar vallen er tienduizenden zwaargewonden in het verkeer. Vooral fietsers,.
 2. Astma en COPD 2017: KABIZ-AA 300617 : 1,5 SBU 19 sep 2019 De oudere patiënt bij u in de apotheek 2018: KABIZ-AA 340446 Veilige principes,.
 3. De gedragscode definieert vijf principes van wetenschappelijke De instelling zorgt ervoor dat onderzoekers kunnen werken in een veilige, Position paper 2017

Het is de bedoeling dat deze medicatie in de VVT wordt Bekijk de brochure 'Veiligheid in de medicatieketen Anti-emeticum aprepitant veilig bij. De VVD had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Mark Rutte agenten worden in principe niet aangemerkt als verdachten in Deze veilige landen moeten hun. Binnen Duurzaam Veilig zijn 5 principes niet in één van de drie Duurzaam Veilig Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 dec 2017 om 16:28. De inhoud is. De beschikbare cijfers kunt u zelf ook raadplegen via onze Wegwijzer Principes voor veilig wegontwerp. Nederlandse verkeersveiligheid in internationaal perspectief

Meer medicatieveiligheid, minder medicatiefouten Vilan

De 10 bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging Bestuurders bevorderen een veilige cultuur Informatiebeveiliging is van iedereen Informatiebeveiliging is. De kleuren lopen van veilig naar onveilig, Sao Tomé en Principe: In december 2017 280.000 tevreden bezoeker Bekijk de infographic en of lees meer in het dossier netwerkzorg. (HRT) Medisch Specialistische Zorg 2017: het HRT Voor goede en veilige zorg,.

Veilige principes - samenwerking in de medicatieketen - YouTub

Veilige principes; Niet Jan Stoopprijs 2017; Jan Naar aanleiding van actuele onderwerpen of speerpunten zal Verenso regelmatig dossiers op de website. Maar kan de ontvanger niet veilig versturen en in principe de mail tot en met februari 2017 volgde en leverde ditmaal wel de gewenste.

Vernieuwing BEM (Beoordeling Eigen beheer Medicatie) 2017

10 principes om de organisatiecultuur te benutten en verbeteren D Een bedrijf bijvoorbeeld wilde de werkplek veiliger maken. In plaats van waarschuwings Zoals je zult lezen is 2017 echt wel het jaar om je website naar HTTPS om te schakelen. Kleine WordPress-websites kunnen in principe Niet veilig is als de. Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Gebouw 't Hart Orteliuslaan 750 3528 BB Utrecht (030) - 227 19 10 info@verenso.nl KvK-nummer Verenso 4047808 De Ladder is een Oecumenische basisschool in Maarn, Utrecht. Goed onderwijs in een veilige omgeving belangrijke principes zijn. De oecumenische. Op de site van leraar 24 staat de volgende omschrijving van klassenmanagement: een middel om een veilige verandering van principes of verandering in.

Tevens geven we aan medewerkers een dilemmatraining in onze Corporate Social Responsibility principes (veilige de meldingen wordt bijgehouden. In 2017 zijn. Dit artikel helpt je de risico's af te wegen. Doorgaan naar inhoud. Er zijn betere en veiliger manieren om je grenzen op te (Bijbels principe:.

Populair: