Startpagina

Kracht naar snelheid

Kracht - Wikipedi

1.2 Krachten - Natuurkunde uitle

Naar navigatie springen Naar zoeken springen De tangentiële versnelling is de afgeleide van de snelheid, en in een punt dus de richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan de snelheid Versnelling of acceleratie is de verandering van de snelheid van een punt Bereken de kracht die wordt uitgeoefend op een wagentje met een gewicht van 100 N dat versnelt met 2,5 m/s 2. Onthoud: 10 N is gelijk aan 9,8 kg. Je kunt Newtons dus converteren naar kg door te delen door 9,8 kg Kracht. Een kracht verhindert een object om eenparig te bewegen. In het geval van het aanduwen van een voorwerp door een ander voorwerp is het duidelijk dat de duwkracht door fysiek contact wordt overgebracht. Het kan ook dat er geen zicht is op wat de kracht overbrengt, zoals bij zwaartekracht Kracht en beweging Docent ondersteunend materiaal Het is goed om met leerlingen eens te kijken naar deze grafieken. Aangezien de gemiddelde snelheid gelijk is.

Om toch met een constante snelheid te blijven fietsen moet je evenveel kracht leveren als dat er weerstandskrachten zijn. De eerste wet van Newton Als je een ijshockeypuck over het ijs laat Spring naar inhou De eenparige cirkelvormige beweging is een term om aan te geven dat een bepaalde massa een cirkelvormige beweging beschrijft die geen verandering van lineaire snelheid heeft. Dit wil zeggen dat er geen tangentiële versnelling is. Er is echter wel een centripetale versnelling, die altijd naar het middelpunt van de cirkel gericht is

KRACHT X SNELHEID IS VERMOGEN - pt-nijmegen

 1. Een auto met een massa van 2200 kg maakt een bocht met een straal van 20 m naar links met een constante snelheid van 20 km/h (zie onderstaande afbeelding). De voorwaartse kracht van de motor (F motor) tijdens het maken van de bocht is 850 N. a Bereken de grootte van de middelpuntzoekende kracht. b Waar komt de middelpuntzoekende kracht vandaan
 2. Deze kracht is zo intens vastgelegd in de materie, dat op het ogenblik dat er ook maar een vergelijkbare uitstraling - hoe ge­ring ook ‑ in de buurt komt onmiddellijk de energie, die in dat materiaal (de muren) is opgenomen, probeert weer naar buiten te komen, want het hoort daar niet thuis
 3. der snel op en remt
 4. Kracht en snelheid. Deze site doorzoeken. Kracht en snelheid. Nu ga je naar de maan. Je neemt de personenweegschaal, de balans en het massablok van 50 kg mee. Op.
 5. Docentenhandleiding Computerspel kracht & snelheid. Leerlingen kunnen punten scoren en moeten een bepaald aantal punten halen om door te gaan naar het volgende.

Natuurkunde uitleg Beweging 2: Gemiddelde snelheid berekenen - youtube

Kracht en snelheid. Deze site doorzoeken. Kracht en snelheid. Kijk goed naar de afbeeldingen van de takels met katrollen hieronder. Ze lijken veel op elkaar. Toch. Kijk bijvoorbeeld naar een squat met een gewicht van 80% van de 1RM dan zien we dat het volbrengen van de squat met hoge snelheid meer energie vraagt van de sporter dan wanneer hij de oefening rustiger aan zou doen Snelheid zie je overal op verkeersborden, maar ook in de computertaal, kb/sec. Maar snelheid is meer dan alleen dat, bij snelheid hoort ook het afleggen van een bepaalde afstand in een bepaalde tijd. Snelheid kan er niet zomaar zijn, daarvoor moet er eerst een versnelling zijn, en die wordt opgewekt door kracht, maar evengoed afgeremd door kracht Van kracht naar snelheid. De omzetting van kracht naar snelheid is bij schaatsen minder snel uit te leggen dan bij lopen en fietsen, omdat bij schaatsen een zijwaarts opgebouwde kracht moet worden omgezet in een voorwaartse snelheid

Niet alleen de snelheid lijdt onder de wind, het peddelen zelf wordt ook wat lastiger. Het bovenste blad van de peddel vangt ook de nodige wind, zelfs als je peddelbladen gedraaid staan. Hierdoor wordt de peddel uit je handen getrokken, en is het lastiger je evenwicht te bewaren De schaal van Beaufort wordt gebruikt om de snelheid van de wind aan te duiden. De schaal werd in 1805 opgesteld door de Ier Francis Beaufort. Kracht* Benaming. Op weg naar de Top . Welkom op mijn website De trainingen, stages en wedstrijden staan in november en december in het teken van kracht, snelheid, intensiteit.

Kracht naar Snelheid omrekenen mogelijk? NW-n

Natuurkunde uitleg Beweging 5: Snelheid en afstand grafieken - youtube

 1. Als gevolg van de dynamiek zal de hoogste kracht zicht voortdoen in zijn evenwichtsstand, doordat zijn snelheid hier maximaal is. Je bedoelt hiermee het laagste punt van de last naar ik aanneem. Daar heeft de slinger zijn grootste snelheid c.q. versnelling en zal de kracht op het touw het grootst zijn en precies verticaal gericht zijn
 2. Hieruit volgt dat een versnelling van twee meter per seconde naar vier meter per seconde, evenveel kracht vereist als een versnelling van vier meter per seconde naar zes meter per seconde. Maar de kinetische energie wordt negen keer zo groot als een object van twee, naar zes meter per seconde wordt versneld
 3. Klopt, versnelling is, net als kracht en snelheid, een vector en die kan verschillende componenten hebben. Deze componenten kun je, net als bij het ontbinden van krachten, zelf kiezen en het is het handigst om ze loodrecht op elkaar te kiezen. Zoals hier: één component naar het middelpunt en één component langs de baan
 4. Vermogen = Kracht x verplaatsing per seconde = Kracht x snelheid De eenheid van vermogen is de Watt (W) Wanneer een persoon van 70 kg een trap van 2.70 meter op loopt, levert hij een arbeid gelijk aan 70 x 9.81 x 2.70 = 1854 Joule
 5. In de onderstaande figuur trekken de magneten A en B elkaar aan. De kracht van B op A wijst naar rechts. De kracht van A op B wijst naar links. Beide krachten zijn even groot. In de onderstaande linker figuur schopt een voet (A) een bal (B) weg. De kracht van B op A wijst naar links (zie middelste figuur). De kracht van A op B wijst naar rechts.

Fysica/Krachten - Wikibook

Een worp naar boven -, v 0 > 0 h v1 v0 g t h v v t h zodat t h v of beweegt zich met constante snelheid in een bepaalde richting. kracht F in N massa m in. Snelheid is een complex begrip in de sport. Pure snelheid, zoals in een 100 meter sprint, komt vrijwel niet voor in de sport. Toch is snelheid een zeer belangrijke voorwaarde voor vele sporten gekoppeld aan andere motorische vaardigheden, vooral aan de motorische vaardigheid kracht kracht en snelheid ontwikkeling is vooral gelet op gebruikersvriendelijkheid en snelheid van het systeem. Microsoft Visio naar HTML

Heb je hier wat aan gehad? Abonneer dan op mijn YouTube kanaal: Doneer meneer Wietsma een kopje koffie: Klik hier voor een samenvatting van de vide Beweging en kracht toets VWO 3 verbeter de beweringen naar het juiste. Het veranderen van de snelheid noem je versnelling Hier is de training dus vooral gefocust op kracht en in mindere mate ook power, zonder te focussen op snelheid. Atleet B heeft een bijna perfect profiel, hierbij proberen we dus alle kracht-snelheid aspecten te trainen ning doorlopen en de ontwikkelde kracht vervolgens transfereren naar sportspecifieke snelheid. 5. Coördinatie/Techniek Een juiste bewegingscoördinatie, een optimale looptechniek, is voorwaarde voor een hoge be-wegingsfrequentie en daardoor een hogere snelheid. Zie verder punt 9. 6. Vezeltypering (Type IIb

Versnelling (natuurkunde) - Wikipedi

 1. De kracht die je dan krijgt moet je ook kunnen omzetten naar snelheid die nodig is om snel te kunnen sprinten/rennen. Heel veel trainers en sporters van verschillende soorten sport krijgen te maken met deze vorm van training, de intentie bij trainers o
 2. Delen Druk. In de natuurkunde bedoelt men met het begrip druk een kracht die per oppervlakte-eenheid uitgeoefend wordt. Druk wordt veroorzaakt door een gas of een vloeistof op de wanden van het vat waarin het zich bevindt, of op het oppervlak van een object dat zich in het medium bevindt
 3. In de revalidatie zullen we bij de gewone patiënt vanaf PRT-C oversteken naar explosief-kracht. Na voldoende aandacht te hebben besteed aan de cyclische uitvoering, stappen we over naar de acycli

BLOK 3 - Krachten en bewegen: krachten. Wat is een kracht. Een kracht is het natuurkundige verschijnsel dat de snelheid, richting of de vorm van een voorwerp kan veranderen Terug naar Whiplash; Er zijn mensen die beweren dat een Whiplash pas mogelijk is, bij een snelheid die hoger ligt dan 20 km/h. Als we even terug kijken en er de som bij halen, betekend een snelheid van 20km/h, altijd nog een val van om en nabij 2,8m

Video: Kracht berekenen - wikiHo

Download Eenvoud, kracht en snelheid Download Document. Elke (relevante) wordt tevens naar het archief gestuurd waar OpenIMS EMS deze indexeert, inclusief de. Ruim assortiment Snelheid en kracht Stuntvliegers tegen de laagste prijs | Matrasvlieger Shop Snelheid en kracht stuntvleiegrs 100% service Van hoog naar laag.

Omzetten Kracht - convertworld

kracht en snelheid . Zo zijn er reeds interfaces gerealiseerd naar Exact, SugarCRM, Baan, SAP, Directoryservices en andere BackOffice systemen kracht en snelheid 2. Ga nu naar punt 2. en klik met de muis op de hyperlink p.quote hierdoor word de volledige teks

Beginsnelheid Kracht en bewegin

 1. Newton naar Kilogram omrekenen. Newton naar Kg omrekenen doe je eenvoudig en snel via Omrekenen.nl. Allereerst vul je de waarde in Newton in die je wilt omrekenen. Vervolgens druk je op de omrekenen button en wordt het aantal Newton geconverteerd naar Kilogram. Het is ook mogelijk om Kilogram naar Newton om te rekenen middels deze calculator
 2. c. een kracht naar boven én een naar beneden. d. Jaap duwt een boek over de tafel naar rechts met een constante snelheid van 10 cm/s. De netto kracht op het boek
 3. 1. plotseling naar boven, dan word je lichaam als het ware iets in elkaar gedrukt. Dit heet positieve G-kracht. 2. plotseling naar beneden, dan word je lichaam voor het gevoel uit elkaar getrokken. Dit heet negatieve G-kracht. Er is ook nog een derde, zijwaartse mogelijkheid, de laterale G-kracht, maar die is heel vervelend
 4. Beweging en kracht. Samenvatting en begrippen Verbanden Oefentoets De snelheid gaat van 18 km/h naar 45 km/h. 45/18 = 2,5 keer zo groot
 5. Deze bestaat uit de motorische basisvaardigheden Uithoudingsvermogen, Kracht, Snelheid en Lenigheid. De weblog wordt van onder naar boven gelezen. Zo wordt stap.

Video: DE WETTEN VAN NEWTON - Natuurkunde uitle

Centripetale kracht (F c) is gelijk aan m × v 2 /r waarbij m gelijk is aan de massa, v is de snelheid en r is de straal van de cirkel, oftewel de baan waarin het object zich beweegt Via de versnellingsbak en aandrijfas wordt deze kracht naar de wielen (de snelheid neemt toe), de totale hoeveelheid energie blijft hierdoor constant. In.

Fysica/Rotatie dynamica - Wikibook

 1. • Galileo observeerde een bal die via een helling naar beneden rolde en via een andere weer omhoog rolde. Verder • Isaac Newton bouwde verder op de ideëen van Galileo van beweging. • De eerste wet van Newton vertelt ons dat er geen kracht nodig is om een voorwerp in beweging te houden. • Duw een boek over de tafel en kijk hoe het stopt
 2. Dit levert alleen maar meer gevaarlijke situaties op. Bij ons in het dorp is de snelheid ook van 50 naar 30 gegaan wat rare situaties oplevert met mensen op de elektrische fiets die auto's.
 3. De 'thrill-seekers', mensen die altijd op zoek zijn naar spanning en adrenaline, zijn steeds op zoek naar dit gevoel. Zij zoeken steeds gevaarlijker situaties op om de kick van adrenaline te krijgen. G-kracht. Elke keer als je van snelheid verandert werkt er een versnelling of g-kracht op je lichaam
 4. imaal 2 m
 5. der aanwezig is

Een tennisbal heeft een zekere massa en, als deze naar u toekomt, een bepaalde snelheid; het product van massa en snelheid heet Hoeveelheid van beweging. Als u de bal wilt stoppen, moet deze hoeveelheid van beweging worden vernietigd en dit geschiedt door op de bal gedurende een zekere tijd een kracht uit te oefenen met constante snelheid naar de grond. A de zwaartekracht omlaag en een steeds kleiner wordende kracht naar boven e Schuin naar beneden en naar achter: naar achter om de snelheid te verhogen en naar beneden om de hoogte weer te laten toenemen. 14 a De kracht staat voortdurend loodrecht op de richting van de snelheid. Hierdoor kan de grootte van de snelheid niet veranderen, maar de richting wel. b De massa, de snelheid en de straal van de cirkelbaan. c Zie. Bij een eenparig cirkelvormige beweging, waarbij de snelheid constant is, is de versnelling a R op elk moment gericht naar het middelpunt van de cirkel. Dat geldt bijgevolg ook voor de centripetale kracht, die evenzo moet gericht zijn naar het middelpunt van de cirkel. Er i Kees heeft een auto die startproblemen heeft. Hij duwt zijn auto over een afstand van 4,00 m naar voren met een kracht van 200 N. Zie de figuur hiernaast

De snelheidsvector, die een grootte en een richting heeft, is de afgeleide naar de tijd van de plaatsvector. Het begrip snelheid wordt, afhankelijk van de context, ook vaak gebruikt voor de grootte van de snelheid. Het begrip snelheid wordt ook gebruikt voor andere grootheden die met de tijd veranderen Er is evenwicht als alle krachten samen die naar beneden gericht zijn, even groot zijn als alle krachten samen die naar boven gericht zijn. Dus als het voorwerp stil ligt of hangt. Een voorwerp hangt dan stil. Of beweegt met constante snelheid. Voorbeelden:-schip in water (opwaartse kracht en zwaartekracht Kracht is de benaming voor die verschijnselen die een verandering in vorm, snelheid en/of richting bij voorwerpen teweegbrengen of voorwerpen op hun plek houden. De pitcher gooi de bal vanuit stilstand met een stevige kracht naar de slagman

De kracht. Het spel. De sport. De ontlading. Loop ik tussen de motoren. Ruik de benzine. De kracht van snelheid. 24 vrijdag aug 2018. Posted by mauriliers in. kracht en snelheid Open Informatie Management Server www.openims.com documenten naar de juiste medewerker(s) ten bate van verdere verwerking of controle In 3 stappen naar meer snelheid. Door Robert van der Wulp op 5 september 2018 in Algemeen 10. Je bent echter niet op zoek naar explosieve kracht maar naar. Waarschijnlijk hou je hier onbewust rekening mee: je vermindert je snelheid. Wat is nu eigenlijk het verband tussen snelheid en middelpuntzoekende kracht? Wat is de middelpuntzoekende kracht? De middelpuntzoekende kracht wordt ook wel de centripetale kracht genoemd. De naam middelpuntzoekende kracht verwijst naar het gevolg van die kracht Om de snelheid te veranderen is er een netto-kracht van buitenaf nodig En de (in m/s^2) De valversnelling is met welke versnelling een voorwerp naar de aarde valt.

Snelheid - trilling - kracht Verwanten Van Aquariu

Zwaartekracht - Kracht en snelheid - Google Site

°Graad a, Are ac, Acre at, Technische atmosfeer atm, Standard atmosfeer bar, Bar Btu, British Thermal Unit C°, Graad Celsius cal, Calorieën cfm, Kubiek voet per minuut (cubic feet per minute Om van 35 km/h naar 50 km/h te gaan is een resulterende kracht nodig en dat kost energie. Conclusie als er geen resulterende kracht op een voorwerp werkt, beweegt het met een constante snelheid verder of het staat stil Versnellen: kracht naar voren is groter dan kracht naar achteren, nettokracht is naar voren gericht. Vertragen: kracht naar achteren is groter dan kracht naar voren, nettokracht is naar achteren gerich

De kinetische energie E kin van een systeem met een massa m en een snelheid v is gelijk aan: Arbeid-Energie theorema De arbeid die door de resulterende kracht op een systeem verricht wordt is gelijk aan de verandering van de kinetische energie van het systeem Belangrijke fysieke aspecten voor startsnelheid als (explosieve) kracht en (pure) snelheid komen op de tweede plaats en zijn dus secundair aan de primaire motorische doelstelling. DEFINITIE FUNCTIONELE STARTSNELHEID 'Het vermogen om het lichaam vanuit stilstand / beperkte beweging zo snel mogelijk te laten accelereren naar de gewenste positie

Groeier! fotograaf Bas Zwerver bedacht voor Accountant Vast een superhelden concept dat aansluit bij de kernwaarden: Snelheid, kracht, energie en focus Buikspier test Conditie Conditie test Flexibiliteit Kracht Kracht test Lenigheid Lenigheidstest Snelheid Snelheid test Uithoudingsvermogen VO2Max Beoordeel deze test: ( 4.6 o.b.v. 53 beoordelingen Onderzoek Fiscaal beleid stuurt autokeuze Snelheid, verbruik, CO2-emissies en kracht dalen sterk in 2011 JOHAN DE MOL, SVEN VLASSENROOT, DIRK LAUWERS EN GEORGES ALLAERT (IDM, UGENT) Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM) van groot deel te wijten aan de gehanteerde validatiemethodes, die de Universiteit Gent bestudeerde van de voertuigen ver afstaan van de werkelijke verkeerssituatie kracht en snelheid ontwikkeling is vooral gelet op gebruikersvriendelijkheid en snelheid van het systeem. Eventueel worden geconverteerd naar PDF/A (archief. Dat klopt goed met dit verhaal over de toenemende massa, het effect van de kracht op de snelheid wordt steeds minder naarmate de snelheid groter wordt. Als v de lichtsnelheid nadert, gaat de massa naar oneindig

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe je de snelheid van kilometer per uur om kan rekenen naar meter per seconde en andersom. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe je de snelheid van een voorwerp kunt bepalen met behulp van een tijdtikker Kracht, snelheid en uithouding kunnen worden verbeterd via intervaltraining. Intervaltraining bestaat uit inspanningen waarbij je relatief rustige momenten afwisselt met intensieve momenten Naar andere talen: • kracht > DE • kracht > EN • kracht > ES op eigen kracht een probleem oplossen - résoudre un problème par ses snelheid NL>FR. Met kracht wordt het maximale gewicht bedoeld dat iemand kan verplaatsen van put A naar punt B zonder belang van snelheid (traag uitvoeren). Met power is het belangrijk om het zware gewicht zo snel mogelijk van punt A naar punt B te brengen

Kracht Je maakt preconcepten die leven over het concept kracht wakker door krachten intuïtief te laten tekenen voor een rollende bal en een bal die door de lucht vliegt. Het gedetailleerde lesscenario en het nodige materiaal vind je hieronder terug waarom gaat de aarde niet in een spiraal naar de zon ? er is toch enkel een kracht naar de zon, wrm zorgt de snelheid er dan toch voor dat de baan behouden blijft ? Glenn, 20 jaar 25 februari 200 ( Als kracht en verplaatsing tegengesteld zijn: W < 0 J) Vanaf een hoogte van 15 meter gooi je een voorwerp van 2,0 kg naar beneden met een snelheid van 3,0 m/s Als de achtbaan hierna met dezelfde snelheid naar boven toeschiet dan heb je (eenmaal boven aangekomen) het idee alsof je uit je stoel geschoten wordt, je lichaam voelt hierdoor lichter aan dan normaal en er werkt een G-kracht op je die kleiner is dan de normale valversnelling

Kracht omrekenen - Metric conversio

Versnelling berekenen - wikiHo

De energie die daarbij is vrijgekomen, kijkend naar de resten van je duim, is uit te drukken in Joules. Bedenk echter: snelheid kost kracht en dus meer lucht of. wijze naar boven te klimmen en zodoende gebruik te maken van de diverse ver-schijningsvormen van kracht, snelheid en uithoudingsvermogen. Afhankelijk van het gewenste eindniveau van de sporter zal er hoger in de boom geklommen dienen te worden (Edelaar en van de Goolberg 2003). Alleen wanneer er een horizontal Met 5G knopen we de hele samenleving aan elkaar met een hogere snelheid en betrouwbaarheid. De verbindende kracht van 5G Spring naar de inhoud Ga naar het invoerveld voor zoeke

Wat is kracht-gewicht verhouding? - bicycling

Middelpuntzoekende kracht F mpz = m v 2 / r * Middelpuntzoekende kracht F mpz = m ω 2 r * Gravitatiekracht F g = G (m 1 m 2) / r 2 Rechtlijnige beweging * ^ Gemiddelde snelheid <v> = Δx / Δt Gemiddelde versnelling <a> = Δv / Δt (Eenparige beweging) * ^ Snelheid v = Δx / Δt * ^ Verplaatsing s (t) = v t (Eenparig versnelde beweging) Snelheid Wat gebeurt er als je de kracht van unieke designers, de snelheid van een API, on demand printing én de online verkoper bundelt? Wil je weten hoe, kom naar de. blog Deeltjes Diversen druk Elektriciteit, Magneten Elektromagnetisme geluid Golven, Trillingen, Geluid hulpmiddel Kracht, Beweging, Energie Leven, Aarde, Ruimte licht Materialen Moderne Natuurkunde Natuurkundigen proefjes Quantum/kwantum Relativiteit Resonantie Ruimte slinger snelheid Staande golf Straling, Elektormagnetisch Straling EMS. Is je huidige wifi-snelheid te laag? Heb je Online.nl en wil je jouw wifi-snelheid verbeteren? We helpen je graag! Bekijk dan eens onze wifi-tips. Zit je nu bij een andere aanbieder maar wil je overstappen naar Online.nl? Doe dan snel de postcodecheck en kijk wat er op jouw adres mogelijk is. Doe de postcodechec Puur kijken naar snelheid als maatstaf voor je kracht - en dit gebruiken als basis voor training. Misschien een beetje lastig - want het is snelheid en geen kracht (alles is tegenwoordig watts!). Maar u kunt dit combineren met uw hartslaggegevens om uw snelheids- en HR-zones te kennen voor training

Natuurkunde uitleg over netto kracht - meneerwietsma

Het foton heeft geen rustmassa (of rustenergie: de snelheid kan trouwens nooit 0 zijn per definitie van golf) maar het foton heeft wel degelijk bewegingsmassa en impuls. De snelheid van het foton (of licht in het algemeen) is afhankelijk van de lokale ruimte-tijd-vervorming Traagheid betekent in dit geval dat je snelheid niet verandert als er geen netto-kracht op je lichaam werkt. Vandaar dat je naar voren klapt, als een auto ineens remt. Trekt de auto op, dan wordt je in de stoel gedrukt De website Omrekenen.nl bied je de mogelijkheid om eenvoudig & snel Valuta, Gewicht, Afstand, Temperatuur, Snelheid, Oppervlakte, Vermogen, Energie, Druk. De kracht van snelheid Pejoratieven zijn van oorsprong neutrale woorden die in de loop der jaren een betekenisontwikkeling in negatieve richting hebben door gemaakt. 'Wijf' betekende in de Middeleeuwen gewoon 'echtgenote', 'stout' betekende van oorsprong 'moedig' en 'zuipen' betekende niet meer dan 'drinken'

Snelheid Kracht en bewegin

cluks coördinatie lenigheid uithoudingsvermogen kracht snelheid zijn boek Van leertheorie naar onderwijspraktijk., Veen, J. van Snelheid: = het vermogen. Kracht en beweging (hfst. 4) 1. Kracht & Beweging 2. Haar leeftijd is 14 jaar. grootheid = +getal eenheid In de natuurkunde worden grootheden meestal uitgedrukt door een combinatie van een getal en een eenheid. 3 Converteren tussen Snelheid eenheden met behulp van onze online calculator. Voer elk bedrag dat u wilt converteren, en druk op de knop converteren Die kracht, snelheid, hoe hoog hij komt. als Mj vandaag speelde zou hij meer naar de vrije schietlijn mogen dan wie dan ook, want de NBA van vandaag kent geen defense meer, en is soft.

Katrollen en takels - Kracht en snelheid - Google Site

Specificatie De kandidaat kan: 15.1 een beschrijving geven van de baan van een voorwerp in het zwaartekrachtveld: · horizontale worp, snelheid als vector. 15.2 berekeningen uitvoeren met de formules over de eenparige cirkelbeweging: · baansnelheid, hoeksnelheid, straal, omlooptijd, frequentie; · middelpuntzoekende versnelling en kracht

Populair: