Startpagina

De eerste steden in de middeleeuwen

De eerste steden Ontstaan van middeleeuwse steden. Middeleeuwen Het ontstaan van de eerste steden Linda alphenaar. Loading... Unsubscribe from Linda alphenaar? Stad in de middeleeuwen - Duration: 14:03. Jerrel20 108,556 views De middeleeuwen (ca. 500 tot ca. 1500) vormen in de geschiedenis van Europa de periode tussen de oudheid en de vroegmoderne tijd. Traditioneel situeert men dit door Italiaanse humanisten geïntroduceerde tijdvak tussen de val van het West-Romeinse Rijk in de vijfde eeuw en de renaissance die vanaf de veertiende eeuw in Italië begon De huidige steden in Zuid-Holland dateren bijna allemaal uit de middeleeuwen. Ze ontstonden op knooppunten van land- en waterwegen, of in de buurt van grafelijke centra, zoals Leiden en Delft Ontstaan van de eerste steden WieWatWanneer? Loading... Unsubscribe from WieWatWanneer?? Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen. Tijdvak 1, kenmerkend aspect 3

In de Middeleeuwen waren er weinig steden. Rond het jaar 1000 kwam daar verandering in. Er kwamen steeds meer steden bij. Schooltv: De eerste steden - Ontstaan. Geschiedenis in de klas is een digitaal magazine en documentatie-centrum voor het geschiedenisonderwijs. De site is voor een groot deel gevuld met de inhoud van het tijdschrift Geschiedenis in de klas, dat verscheen van 1978 tot 2000 Gedurende de tweede helft van de Middeleeuwen kwamen Europese steden tot bloei. Voor velen was dat een eerste kennismaking met het stadse leven. De middeleeuwse stad was echter bij lange na niet zo groot en dichtbevolkt als steden in andere landen en tijden De eerste steden in Nederland die hun stadrechten verkregen waren: 's Hertogenbosch, Deventer en Utrecht. Bijna alle andere steden die we nu nog kennen kregen hun stadsrechten in de 13e, 14e en 15e eeuw

Vanaf het jaar 1000 spreken we van het tijdvak van de steden en staten. Nederland viel in deze tweede deel van de Middeleeuwen onder de heerschappij van het Heilige Roomse Rijk. Dit rijk ontstond in 962 uit het oostelijke gedeelte van het Frankische rijk en had Otto I als eerste koning Krak - De Middeleeuwen Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's millions of monthly readers Tiel stamt uit de periode 850-1100 terwijl de meeste Nederlandse steden in de late middeleeuwen (1150-1300) ontstonden. De teloorgang rond 850 van de circa tien kilometer verderop gelegen internationale handelsplaats Dorestad, zorgde ervoor dat een deel van de handel verschoof naar Tiel Vooral na de 11e eeuw konden steden opnieuw groeien en er konden nieuwe steden ontstaan. Het was rustiger geworden in Europa. Vooral het einde van de plunderingen van de Vikingen zorgden ervoor dat handel beter mogelijk werd

Onder de Romeinen volgde de eerste kerstening, die vooral plaatsvond in de steden; de boeren en dorpelingen van het platteland bleven de voorchristelijke goden vereren. De invloed van deze kerstening was daarom beperkt en verdween vrijwel na de volksverhuizingen De eerste steden ontstonden in het zuiden van Mesopothamië. De naam Mesopothamië komt uit het Grieks en betekent 'tussen de rivieren'. Mesopothamië ligt dan ook tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris. Dit was onderdeel van de Vruchtbare Halve Maan. De mensen hadden zich hier gevestigd omdat de grond erg vruchtbaar was In de loop van de Middeleeuwen ontstaan op diverse plaatsen steden. Dit proces kan men onderverdelen in drie fases. De eerste fase is de economische specialisatie in de vroege Middeleeuwen. Dan ontstaan en groeien langs de handelswegen de handelsplaatsen De grote steden en de vorsten gingen munten slaan om het economisch verkeer makkelijker te maken. De eerste vinding was In de middeleeuwen was er geen sprake.

Bekijk hieronder de aftermovie van de eerste editie om alvast in de middeleeuwse stemming te komen: WELKOM IN DE MIDDELEEUWEN is een evenement, georganiseerd door Mediavent . Schuttersweg 31 - 7071 XE Ulft - tel: 0315 745 555 - info@mediavent.n Eerste echte steden De eerste echte steden zijn ontstaan drieduizend voor Christus. De beste plaats daarvoor was vooral bij een rivier zoals aan de Nijl in Egypte of de Indus in India. Rond tweehonderd voor Christus kregen steden onder meer wateraanvoer en afvalverwerking. Er ontstond een vorm van gezag en er was sprake van belasting betalen

Schooltv: De eerste steden - Ontstaan van - Schooltv: Schoolt

 1. De stad in de middeleeuwen. begonnen ook de steden weer op te komen. In de eerste helft van de dertiende eeuw liet de paus onderzoeken instellen naar de.
 2. In de steden stonden heel veel kerken, kapellen en kloosters en die hoorden doorgaans tot de best gebouwde gebouwen. In de kerk zaten de mannen en de vrouwen vaak gescheiden, elk aan een kant van het middenpad
 3. Het netwerk van Nederlandse steden zoals we dat vandaag kennen, is grotendeels in de middeleeuwen ontstaan. In de periode 1100-1400 werd de basis gelegd voor ons huidige stedenpatroon. Overal in het land ontstonden nieuwe steden

De steden en daarmee de vraag naar producten groeide zo explosief dat de algemene gilden niet meer effectief waren. Het aantal gilden per stad ging dan ook gelijk op met de grote van de stad. In steden die niet zo explosief groeiden zou het aantal beduidend kleiner blijven De eerste steden - Ontstaan van middeleeuwse steden. In de Middeleeuwen waren er weinig steden. Rond het jaar 1000 kwam daar verandering in. Er kwamen steeds meer steden bij In de vroege middeleeuwen werd het christendom steeds belangrijker. De eerste kastelen. In Europa werden rond het jaar 1000 de eerste kastelen gebouwd, voornamelijk ter verdediging. In die tijd maakten Noormannen al enige tijd de kusten van Europa onveilig: ze plunderden dorpen en boerderijen. De mensen waren bang en probeerden hun land tegen. Hongersnoden rond 1300, de eerste pestepidemie van 1349-1351, het steeds groter worden van de steden: drie oorzaken van economische malaise in de late middeleeuwen. Alhoewel er afwisselend slechte en betere tijden waren kenmerken de late middeleeuwen zich door een gemiddelde economische achteruitgang in vergelijking met bijv. de periode 1200-1300 Onterecht wordt ook vaak gesproken van de 'duistere' of 'donkere middeleeuwen'. ⇩ Gelijk naar recente Middeleeuwen-berichten. Overzicht van boeken over de Middeleeuwen. Veel gelezen artikelen: Een geschiedenis van de middeleeuwen in 100 objecten; De eerste 'ketters' in Europa (ca. 1000

Het ontstaan van de eerste steden - YouTub

 1. De eerste nederzettingen die aan te merken zijn als dorp of stad ontstonden in Mesopotamië in het Sumergebied met als bekendste plaatsen Uruk en Oer. Vanaf de middeleeuwen ontwikkelden de steden zich steeds meer naargelang ze stadsrechten verkregen. De antieke stad De antieke stad is een door de Romeinen gestichte stad
 2. Free 2-Day Shipping w/Amazon Prime. Discover Millions of Books
 3. De eerste steden - Ontstaan van middeleeuwse steden In de Middeleeuwen waren er weinig steden. Rond het jaar 1000 kwam daar verandering in. Er kwamen steeds meer steden bij
 4. Gedurende de tweede helft van de Middeleeuwen kwamen Europese steden tot bloei. Voor velen was dat een eerste kennismaking met het stadse leven. In onze ogen waren middeleeuwse steden echter maar klein. Lees hier wanneer een middeleeuwse plaats mocht of mag tellen als een stad
 5. Over de Noordelijke- en de Zuidelijke Nederlanden. De opkomst van Vlaanderen, Brabant en Holland. Over handel, twisten en de opkomst van steden en de burgerij. Over de Geestelijkheid, ridders en boeren. In de Vroege Middeleeuwen bestonden de Nederlanden uit een Noordelijk deel en een Zuidelijk deel
 6. 2. Een korte inleiding in de geschiedenis van steden 6 2.1. Wanneer kan een stad een stad worden genoemd? 6 2.2 Redenen om een stad te stichten 8 2.3. Algemene ontwikkeling van steden vanaf de Romeinse tijd tot De Middeleeuwen 9 2.4. De opzet van middeleeuwse steden 11 2.5

KA: de opkomst van handel en ambacht legde de basis voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving In de tijd van monniken en ridders (de vroege middeleeuwen, van 500 tot 1000), was Europa een agrarische samenleving geworden. Er waren vrijwel geen steden, internationale handel was er nauwelijks en de geldeconomie bestond niet meer De getuigenis van het Franse Fabre d'Olivet (1767-1825), stelt ons in staat om de perceptie te waarderen die Europa van de zwarten had: De blanken zagen voor de eerste keer, bij het licht van hun verbrande bossen, mannen van een andere kleur dan de hunne. maar dit verschil trof hen niet alleen Ondanks het verdrag met de koning van Engeland, in 1001 of 1006, blijft de graaf van Vlaanderen in de eerste plaats een trouwe vazal van de Franse koning. In 1120 sluit Karel de Goede een duurzame vrede met Hendrik III van Engeland. Karel steunt immers in belangrijke mate de ontwikkeling van de steden, die hem een financieel voordeel opleveren

Middeleeuwen - Wikipedi

De opkomst van steden in de middeleeuwen - Geschiedenis van Zuid-Hollan

De autarkische koninkrijken bloeiden op. De economieën in deze koninkrijken werd steeds sterker. De bevolking groeide en vertrok naar de steden. Steden begonnen daardoor te groeien. De nieuw gevonden rijkdom was een van de oorzaken voor de eerste vormen van Europees middeleeuws politiek bestuur, niet meer gebaseerd op de Romeinse overblijfselen Op de kaart kun je zien hoeveel steden er lid waren van de Hanze. En welke handelsroutes er over land en zee gebruikt werden. Koggeschip. Dit is een middeleeuws koggeschip. De kogge was het eerste grote en zeewaardige schip dat in Nederland gebruikt werd: het was 15 tot 30 meter lang en in het laadruim pasten wel 200 grote tonnen met spullen

Ontstaan van de eerste steden - YouTub

De geldwisselaar, de eerste middeleeuwse bankier. Tegen de achtergrond van deze verscheidenheid aan munten kwam het fenomeen van de geldwisselaar op. Vaak ging het om oosterse handelaars, Syriërs genaamd, die hun intrek namen in de grote steden in het Westen In deze oefentoets krijg je uitspraken over de historische achtergrond van de Middeleeuwen (500-1500), waaronder over Frankische romans (of Karelromans), Arthurromans, ridderromans, oosterse romans, klassieke romans en (voor)hoofse romans Vanaf 1356 was de Hanze niet alleen meer in verbond van de handelaren in de steden, maar van de steden als geheel. De handelsstroom bestond uit artikelen als zout, vis, granen, hout, bier, wijn, laken, bijenwas en pelzen. Deze artikelen werden vooral vervoerd over zee met de eerste vrachtschepen van de middeleeuwen: de Kogges ging op gang gebracht. Abdissen en mystica genieten een hoog aanzien . De opkomst van de steden met zijn eerste industrieën zorgde ervoor dat sommige vrouwen een graantje konden meepikken van deze economische activiteiten. Weliswaar altijd onder de voogdij van haar man of als weduwe Maar in de late middeleeuwen verslechtert de positie van vrouwen

De eerste steden - Ontstaan van middeleeuwse steden BAJKI/ BAŚNIE

 1. Na de doôd van Floris V in 1296 stong zien jonge zeune Jan in eerste instantie geheel onger invloed van de Hierna benoemden de steden van de Middeleeuwen.
 2. Steden: Ontwikkeling van steden vanaf de middeleeuwen (special) Begin en eind van de stadsrechten Stadsrechten werden voor het eerste verleend in de middeleeuwen.
 3. Als de straten dan schoongemaakt waren, werd het opgehaalde rottende vuil in de rivier gestort. Of in de grachten van de stad. Uit diezelfde grachten werd het drinkwater gehaald. Mmmmmmmmm..... Geen wonder dat er vaak ziekten uitbraken in de steden. Al die rotzooi en dat vieze drinkwater
 4. * Kaarten van de vroege middeleeuwen * Boeren in de middeleeuwen, power-point presentatie van Bas van der Meijden * Herleving handel en steden * Romaanse bouwkunst * Het klooster in de middeleeuwen, power-point presentatie van Bas van der Meijden * Leenmannen en leenhere
 5. Begin en eind van de stadsrechten Stadsrechten werden voor het eerste verleend in de middeleeuwen. Het waren bijzondere rechten en privileges die toegekend werden aan een plaats
 6. Geplaatst op zondag 26 december 2010 @ 21:42 , 2095 keer bekeken. Over de verdere ontwikkeling van steden en het bestuur ervan. De eerste overwinning van gewapende burgers op ridders in de Guldensporenslag en het ontstaan van Gilden, een nieuwe machtsfactor in De Nederlanden
 7. Bekijk het filmpje De eerste steden op: Ook in Brabant waren er steden in de middeleeuwen. Kleur in elke stad: de stadsmuur en de markt. Kun je deze plekken ook.

De eerste steden Geschiedenis Pinterest - Middeleeuwen

Dordrecht heeft van alle Hollandse steden de oudste papieren. Dordrecht in de middeleeuwen. Door deze oudste rechten als de 'eerste stad van Holland' betekende dat Dordrecht extra veel macht had in de Staten van Holland. De stad had voorrang op andere steden en mocht als eerste iemand voordragen als raadspensionaris van Holland Moordenaar in het zwart: de pestuitbraken in de middeleeuwen Middeleeuwen Door J.T. Hoekstra 30 januari 2018 Moordenaar in het zwart: de pest uitbraken in de middeleeuwen De val van het Romeinse rijk in 476 maakte een einde aan eeuwen van handel en culturele uitwisseling in Europa Middeleeuwen / Burchten en steden. Leesactiviteit. In 496 laat Clovis zich dopen in de kathedraal van Reims. Daarmee doet hij een goede zaak, want nu wordt hij. In de middeleeuwen zijn veel prachtige bouwwerken neergezet, en de meeste zijn vandaag de dag nog te bewonderen. De beroemde kathedraal van Novgorod is de eerste. MeMo 4e dr. Havo Hoofdstuk 4 De late Middeleeuwen 4.1 De steden komen weer tot bloei Toen deze ook geld gingen uitlenen ontstonden in Italië de eerste banken

Schooltv: De eerste steden - Ontstaan van middeleeuwse steden

 1. De steden 397 Internationale politiek en de geldstromen 401 merkwaardig om vast te stellen dat dit boek de eerste echte moderne tijdens de middeleeuwen, had.
 2. In de Middeleeuwen ontstonden de eerste steden. We gaan terug in de tijd van steden en staten. Op dit tijdlint kun je zien hoe ver terug: 600 jaar
 3. WebQuest / Webkwestie voor groep 6-7-8 van het basisonderwijs over het leven in een middeleeuwse sta
 4. g. Een marskramer droeg manden vol potten, pannen, lepels, messen en wat er verder maar nodig was in een middeleeuws huishouden. Nog weer later ontstonden de eerste steden

Middeleeuwse steden: wanneer was een plaats een stad? Kunst en

 1. Gedurende de tweede helft van de Middeleeuwen kwamen Europese steden tot bloei. Voor velen was dat een eerste kennismaking met het stadse leven. In onze ogen waren middeleeuwse steden echter maar klein
 2. 5 Brandgevaar De eerste steden waren gebouwd met huizen van hout met daken van stro. Heel gevaarlijk! Begon er brand in een huis, dan stond binnen de kortste keren de hele stad in brand
 3. Gedurende de tweede helft van de Middeleeuwen kwamen Europese steden tot bloei. Voor velen was dat een eerste kennismaking met het stadse leven. De middeleeuwse stad was echter bij lange na niet zo g
 4. De publicist Fenn bezat tot in het begin van de 16 de eeuw een nieuwsbureau en correspondenten in de meeste Engelse steden. Tijdens de regering van Hendrik VII (1485-1509) bracht hij wekelijks handgeschreven kranten op de markt, waarop tal van adellijke families geabonneerd waren
 5. Vroege Middeleeuwen. De eerste walburchten worden gebouwd. De samenleving is sociaal geordend in standen: de adel en de burgerij. Dit zijn compacte steden.
 6. In de dertiende en veertiende eeuw krijgen de bezitters van een bewapend paard meer loon. De destrier is van grote waarde voor de ridder. Hij wordt alleen in oorlogstijd bereden en bij een verrassingsaanval. De eerste taak van de ridder is gelegen in het redden van zichzelf én zijn paard

De Middeleeuwen De Slavische volkeren kwamen zuidoost-Europa binnen in twee golven. De eerste golf ontstond rond 600, wanneer de Slaven in de meest westelijke gebieden aankwamen, onder invloed van Byzantium, aangevoerd door de Turkse Avars De Middeleeuwen: Het platteland; Het kasteel; Kijk hier voor meer lesmateriaal steden en staten of kies een ander tijdsvak. De Eerste Wereldoorlog. 1. Inleiding Dit werkstuk gaat over de middeleeuwen. Niet over één bepaalde middeleeuwse stad, maar de middeleeuwse steden in het algemeen. De middeleeuwen begonnen ongeveer van de 5e tot de 15e eeuw na Chr. De middeleeuwen stonden vooral bekend om zijn ridders we verkennen de wereld dichtbij en veraf. TERUG IN DE TIJD: VAN DE PREHISTORIE TOT DE MIDDELEEUWEN. tijdsband: om in te vulle

De keizer benoemde de bisschoppen aan het begin van de middeleeuwen, en de paus was daar zo boos over dat hij de keizer in de ban deed. Iemand die in de ban is mag niet meer in de kerk komen. In 1122 worden de paus en de keizer het eindelijk eens: de paus krijgt de macht om bisschoppen te benoemen en de ban wordt van de keizer opgeheven Wie bespelen in de Middeleeuwen muziekinstrumenten? Wat is de functie geweest van kloosters en kathedraalscholen? Waarom is het logisch dat beroepsmusici vooral in dienst waren van kerken? Noem de standen van de driestandenmaatschappij. Noem enkele belangrijke instrumenten uit de Middeleeuwen Karel de Grote werd tot keizer gekroond en zijn rijk werd bijna net zo groot als het Romeinse Rijk. Steden en staten (1000 - 1500) In deze tijd ontstonden de eerste steden. De kerk was heel belangrijk in het dagelijks leven. Er werden veel oorlogen gevoerd, zoals de Kruistochten Oorlogen in de middeleeuwen. In de loop van de 14e eeuw worden de drie belangrijkste Hanze-steden in Overijssel (Zwolle, Deventer en Kampen) steeds belangrijker en machtiger en trachtten zij hun achterland zoveel mogelijk uit te breiden

Video: Stadsrechten - De Middeleeuwen

Opkomst van handel en ontstaan van steden - tijdvakken

In de Vroege Middeleeuwen werd het geproduceerde ter plaatse geconsumeerd, maar later werd het overschot van de oogst aangeboden op regionale markten. Het wegenstelsel werd verbeterd en rondom de marktplaatsen ontwikkelden zich nieuwe steden, waarbinnen ook de nijverheid werd geconcentreerd De geldwisselaar, de eerste middeleeuwse bankier Tegen de achtergrond van deze verscheidenheid aan munten verwerft de geldwisselaar zich een plaats. Vaak gaat het om oosterse handelaars, Syriërs genaamd, die hun intrek nemen in de grote steden in het westen Na 1000 na Christus ontstonden de eerste verpleegorden voor leken. Tijdens deze periode speelden lepra en de pest een rol bij de ontwikkeling van de gezondheidszorg. Ridderlijke verpleegorden ontstonden tijdens de kruistochten, burgerlijke verpleegorden door de toenemende macht van de burgerij in de steden. De eerste

-Heldendaden werden aan de koning toegeschreven.-Gaan vaak over oorlog en vechten. Arthurromans:-Koning Arthur staat centraal.-Verhalen komen uit Keltische geschiedenis.-De Kelten werden onderdrukt en om dit te ontvluchten verzonnen zij mooie verhalen over hun verleden en toekomst. -Komen wonderlijke verschijnsels in voor De eerste steden (b.v. Nijmegen en Utrecht) in ons gebied ontstonden in de Romeinse tijd. Toen de Romeinen vertrokken bleef er weinig van over. Vanaf 1200 ontstonden er opnieuw steden. In de Middeleeuwen leefden . de meeste mensen op het platteland. Ze leefden van de landbouw De Beeldhouwkunst in de Middeleeuwen stond in dienst van de religie (de kerk). Kunst en religie waren in de Middeleeuwen onlosmakelijk met elkaar verbonden. De met de bouwkunst verbonden Middeleeuwse beeldhouwkunst was er in de eerste plaats op gericht het christelijk geloof te beeldend verkondigen. In die tijd konden weinig mensen lezen en schrijven Het is ons allen bekend, het clichébeeld van de 'duistere, donkere middeleeuwen', de periode van ca. 500 tot ca. 1500, waarin gruwelijke folteringen, vuurspuwende draken, bloederige riddergevechten tussen de kantelen van hoge burchten en allesbehalve fatsoenlijke tafelmanieren schering en inslag waren

Wat at men zoal in de middeleeuwen...en wat dronk men daarbij? Wat er bekend is over voeding in de Middeleeuwen is tamelijk eenzijdig. We lezen soms van grote braspartijen die in de hoogste kringen werden georganiseerd Heb je suggesties voor het Plein BURGERS & STEDEN & STAD in de Middeleeuwen?, laat het ons dan weten. Het is toegestaan om dit plein op te nemen op jouw website als dit van nut is voor de mensen die op je website komen Uit de vroege middeleeuwen is dergelijk materiaal nauwelijks voor handen. De weinige bronnen die er zijn, zijn fragmentarisch. Des te verrassender is het beeld dat Van der Tuuk schetst van de Nederlandse scheepvaart in de vroege middeleeuwen, waarin volgens hem de basis werd gelegd voor de 'echte' Gouden Eeuw

10 Oudste steden van Nederland - Online Galeri

Er bestonden nog enkele steden uit de Romeinse tijd. Daar had zich meestal een bisschop gevestigd, zoals bijv. in Utrecht en Maastricht. Maar in de Middeleeuwen ontstonden de steden rondom een klooster of bij een kasteel. Dat gaf de meeste veiligheid. Een kasteel noemde men ook een burcht Zo is de verstedelijking van Noordwest-Europa in de Middeleeuwen op gang gekomen, is ook het bankwezen in de Middeleeuwen uitgevonden en had men in Engeland in de veertiende eeuw al te maken met de eerste wetgeving tegen de vervuiling van het milieu Middeleeuwen 1 [Beeldbank] De eerste steden Y Middeleeuwen 2 [Beeldbank] Stadsrechten Y Middeleeuwen 3 [Beeldbank] Veilig wonen

Middeleeuwse stad - Wikikid

1 Naam: DE MIDDELEEUWEN Ridders en kastelen De eerste ridders De eerste ridders waren vroeger gewoon soldaten te paard. Pas vanaf de 12de eeuw moesten deze soldaten zich aan strenge voorschriften en regels houden In de middeleeuwen gingen de mensen vroeg naar bed. Immers je kon maar beter niet naar buiten gaan als het donker was, want daar liep allerlei gespuis rond, dat zich overgaf aan liederlijkheid en losbandigheid, aan allerlei zaken die het licht niet konden verdragen Zo ging het vaak in de Middeleeuwen. Voor wetenschap moest je elders zijn, namelijk aan de universiteiten. Lange tijd waren kloosters de belangrijkste Middeleeuwse 'studiecentra' maar vanaf de twaalfde eeuw ontstonden de eerste universiteiten in steden als Bologna, Parijs, Oxford en Cambridge

De wereld van de Middeleeuwen. Jacques Le Goff. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en wees als eerste op de hoogte van nieuwe partijen, vers van onze inkoop De verandering van onderaf kwam van de vrije burgers die in de late middeleeuwen meer te besteden kregen. Zij gingen de adel imiteren. Vuur voor het koken kwam van hout en in de late middeleeuwen ook van houtskool en van de eerste fossiele brandstof, turf de Middeleeuwen zijn in drie perioden op te splitsen: Vroege Middeleeuwen (500-1000) het christendom was erg belangrijk; door deze grote invloed was de samenleving theocentrisch en had het een ridderlijk karakter, door de adel (twee hoofdkenmerken van de middeleeuwse cultuur) Hoge Middeleeuwen (1000-1300) eerste steden ontstaan en worden. Download deze gratis afbeelding over De Middeleeuwen Geschiedenis van de bibliotheek met afbeeldingen en video's van het openbare domein van Pixabay De Romeinse veldheer Julius Caesar veroverde in de eerste eeuw voor Christus onze streken. Rond 800 v.C. groeiden in Griekenland dorpen uit tot steden. De Grieken.

Populair: