Startpagina

Digiduif oudergesprekken

Inschrijven voor oudergesprekken - digiDUIF Suppor

  1. Als u zich wilt inschrijven voor een oudergesprek kunt u dat via onderstaande stappen doen: Let op: Inschrijven voor een oudergesprek kan alleen via het primaire account
  2. Bij het organiseren van oudergesprekken op school kan deze gebruik maken van digiDUIF. Inschrijfmogelijkheden treft u dan hier aan
  3. Systeemeisen. Om digiDUIF of Social Schools te kunnen gebruiken is een standaard pc of laptop (Windows of Apple) voldoende. Wel moet u één van de volgende internetbrowsers gebruiken, liefst de meest recente versie van Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome of Apple Safari We raden u verder aan om Adobe Reader te installeren, dan kunt u documenten downloaden en lezen
  4. De app is ontwikkeld voor smartphones maar is ook te gebruiken op tablets. De digiDUIF app biedt u de volgende functies: • BERICHTEN Via een push-melding op uw telefoon worden nieuwe berichten actief gemeld. U kunt direct berichten lezen, bijlagen openen, reageren op de inhoud van een bericht en bijvoorbeeld intekenen voor oudergesprekken

DigiDUIF inlog: Here we will discuss on Mijn DigiDUIF Inloggen, oudergesprekken, gespreksplanner, ouderportaal and activeringscode. We also check help on www.digiduif.nl Aanmelden Wachtwoord Vergeten De digiDUIF app biedt u de volgende functies: • BERICHTEN Via een push-melding op uw telefoon worden nieuwe berichten actief gemeld. U kunt direct berichten lezen, bijlagen openen, reageren op de inhoud van een bericht en bijvoorbeeld intekenen voor oudergesprekken. • AGEND Oudergesprekken+en+communicatie + 201762018+ Schoolafspraken+ + • Alle!gesprekkenwordengevoerdmet!de!stamgroepleiders,deoudersénhetkind. Met!uitzondering!van!het.

OUDERGESPREKKEN - digiDUIF Suppor

digiDUIF brengt informatie slimmer bij elkaar. You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience Afhankelijk van of je digiDUIF of Social Schools gebruikte worden de volgende gegevens overgezet: digiDUIF. oudergesprekken plannen kun je alleen in klassen. Om. oudergesprekken naar aanleiding van de rapporten die u 30 november a.s. mee naar huis krijgt. De inschrijving voor de gesprekken gaat via DigiDuif, u ontvangt hier binnenkort een uitnodiging voor. Wij vinden het belangrijk met u in gesprek te gaan (en te blijven) over de ontwikkeling van uw kind. Wi Digiduif Informatieavond Rapporten Oudergesprekken Nieuwsbrief Website en Facebook Scholen op de kaart Het belang van betrokken ouders blz. 13 Medezeggenschapsraad (MR) Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Ouderraad Steunstichting Ouderhulp Praktische informatie blz. 14 Onderwijstijd Buitenschoolse opvang (BSO) Melding ziekte of.

Enhance your online experience with Mijn Inloggen Netherland guide on manage your account. Sign up or register and access your account services oudergesprekken die we tenminste twee keer per jaar organiseren. U kunt ook tussendoor een afspraak maken wanneer u dat graag wilt. Schoolapp We hebben ook een schoolapp Social Schools 3.0 (voorheen Digiduif) waarop u de mailtjes en nieuwsberichten van school kunt ontvangen. U kunt deze app downloaden en inloggen me Evaluatie omgekeerde oudergesprekken De omgekeerde oudergesprekken van afgelopen week zijn geëvalueerd en zullen met de directie besproken worden. 5. Bijdrage juffenverjaardag In groep 3 is via DigiDuif een brief van de klassenouders verzonden met het verzoek om € 2,-bij te dragen vroeg komt het voor dat wij Digiduif pas later op de ochtend bekijken. Oudergesprekken rapport 1 16-02 Petruspost 19-02 Studiedag- alle leerlingen vri Mail ons Groene Schoolplein Website Laatste Nieuws Digiduif Pagina 1 van 4 oudergesprekken. Wij vertellen dan hoe het met uw kind gaat in de groep. Maar ook zeker.

Ouders - Social Schools - digiduif

Deze doelwoorden met betekenis krijgt u voorafgaand aan ieder nieuw blok via Digiduif toegestuurd, zodat u hier thuis ook op een betekenisvolle manier aandacht aan kunt besteden. Voor spelling werkt Staal met de bewezen, preventieve spellingaanpak van José Schraven 1 Ouderbijdrage Afgelopen schooljaren werd aan u gevraagd de ouderbijdrage over te maken. In verband met wijzigingen van.. Volgende week staan de oudergesprekken gepland. Op donderdag 14 februari hebben de Op uiterlijk 15 februari krijgt u hierover van ons een Digiduif bericht

digiDUIF - Apps on Google Pla

Via DigiDUIF kunt u alle leerkrachten ook bereiken. 14.30-20.30 uur: Oudergesprekken. Vrije dag voor de kinderen van groep 1 Start t/m 4 (verplicht) Krokusvakantie. 27. 28. Krokusvakantie digiDUIF. Wij maken gebruik van het oudercommunicatie-programma digiDUIF. Hiermee verzenden we onze berichten en nieuwsbrieven. Ook kunt u hierin de schoolkalender raadplegen, zich inschrijven voor oudergesprekken en aanmelden voor schoolactiviteiten Oudergesprekken.nl Vergeet al het gedoe met stapels briefjes en invulstrookjes! Oudergesprekken.nl is een nieuwe manier voor het organiseren van de oudergesprekken van uw basisschool View alanturingschool.nl,Alan Turingschool Nieuwsgierig naar morgen Mogelijk probeert u toegang tot deze site te krijgen via een beveiligde browser op de server Als wij telefonisch niet bereikbaar zijn betekent dit ook dat het team geen mails en berichten in DigiDuif kan ontvangen. planners voor de oudergesprekken zult u.

98% van alle ouders heeft zich aangemeld bij Digiduif en is middels de activeringscode gekoppeld aan de kinderen. De nog niet geactiveerde ouders willen we vragen dit zo spoedig mogelijk te doen. Buiten een aantal kleine bugs werken alle mogelijkheden in Digiduif. Houd er wel rekenin Onze visie op goed onderwijs is dat kinderen een breed aanbod wordt gegeven waarin ze hun talenten kunnen ontdekken. Cultuur, bewegen, coöperatief leren, een veilige en rijke leeromgeving, thematisch werken en een goede relatie van school met kind en ouders zijn hier voorbeelden van DigiDuif. Wij informeren de ouders iedere week door middel van een digitale nieuwsbrief, over de afgelopende of komende week en over welke activiteiten er op het programma staan. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij DigiDuif. Ook sturen de leerkrachten via DigiDuif berichten over zaken met betrekking tot de klas of uw kind Basisschoolnet.nl en Digiduif zijn samengegaan en gaan verder als @digiDUIF! Log nu in op Basisschoolnet en kies migreer mijn account. oudergesprekken enz. Alles. Ouders ontvangen deze via digiDuif. Daarnaast is de Nieuwsbrief op de Website te lezen. in tegen stelling tot de andere oudergesprekken is n.a.v. van de behoeftes tot een gesprek door de.

De digiDUIF app biedt u de volgende functies: • BERICHTEN Via een push-melding op uw telefoon worden nieuwe berichten actief gemeld. U kunt direct berichten lezen, bijlagen openen, reageren op de inhoud van een bericht en bijvoorbeeld intekenen voor oudergesprekken Aanmelden voor oudergesprekken via digiduif. Een app dat ervoor zorgt dat u meteen op uw mobiel het nieuws van school ontvangt. Hoe werkt Digiduif. U ontvangt een persoonlijke brief met een unieke activeringscode van uw kind (papierversie) heeft u nog geen activeringscode stuur dan een e-mail naar: digiduif@outlook.co

Mijn DigiDUIF Inloggen - www

Digiduif.nl » Ouders - Social Schools - digiduif.nl Alle opties tonen -> Oudergesprekken Als u zich wilt inschrijven voor een oudergesprek kunt u dat via. Tot snel op De Kinderhof Vanaf nu ontvangt u de hofbode ook via DigiDuif. Tijdelijk ontvangt u dan twee hofbodes. maandag 24 november oudergesprekken groep 1 t/m. Natuurlijk kunt u met uw gegevens ook inloggen op de Digiduif zelf (via mijndigiduif.nl). Door in te loggen kunt u alle berichten terugvinden die verzonden zijn, maar kunt u ook uw kind afwezig/ziek melden, of uzelf inplannen voor oudergesprekken. Digiduif is dus multifunctioneel

Eerder heeft u hierover kunnen lezen in DigiDuif. We hebben hier nog geen aanmeldingen voor ontvangen. Wie komt er helpen? Groep 1/2 boek uit en thuis Op 7 mei om 8.30 uur is er een Boek Uit & Thuis. Alle ouders van groep 1/2 zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn aanmelden voor oudergesprekken via digiduif ; intekenen op lijstjes ; een app dat ervoor zorgt dat u meteen op uw mobiel het nieuws van school ontvangt. Hoe werkt Digiduif. U ontvangt een persoonlijke brief met een unieke activeringscode van uw kind (papierversie) U gaat naar www.digiduif.nl en activeert uw accoun

digiDUIF APK Latest Version Download - apkdi

› Oudergesprekken › Digiduif › Hulpouders › OuderRaad › MedezeggenschapsRaad › Werkgroep Communicatie  OBS De Grote Beer Astronautenweg 30 1115 VV. DigiDUIF Inloggen - Aanmelden Wachtwoord Vergeten & Activeringscode. DigiDUIF inlog: Here we will discuss on Mijn DigiDUIF Inloggen, oudergesprekken, gespreksplanner, ouderportaal and activeringscode Oudergesprekken. Op de Columbusschool zijn er op drie officiële momenten in het schooljaar waarop ouder- of rapportgesprekken worden gehouden. Via Digiduif wordt.

SBO De Windroos SCHOOLPLAN 2015 - 2019 + Repor De Kinderboekerij is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen en schrijven. Dat is ons belangrijkste doel! Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat kinderen al vroeg leren en ervaren hoe leuk lezen is

DigiDUIF Inloggen - Aanmelden Wachtwoord Vergeten & Activeringscode DigiDUIF inlog: Here we will discuss on Mijn DigiDUIF Inloggen, oudergesprekken,. Oudergesprekken Op 6 en 9 februari zijn de oudergesprekken gepland. U ontvangt ongeveer een week van te voren een uitnodiging. Houdt u er alvast rekening mee? Digiduif Nog steeds zijn er ouders die de ontvangen code van Digiduif niet hebben geactiveerd. Wij hebben aangegeven met ingang van 2017 geen papieren brieven meer meegeven. Di Via digiDuif kan de school u informeren over de voortgang van uw kind, hulp vragen bij activiteiten op school, afspraken plannen, een netwerk opbouwen en nog veel meer. Ouders krijgen gratis toegang tot de digiDuif app voor smartphone, tablet en laptop De digiDUIF app biedt u de volgende functies: • BERICHTEN. Via een push-melding op uw telefoon worden nieuwe berichten actief gemeld. U kunt direct berichten lezen, bijlagen openen, reageren op de inhoud van een bericht en bijvoorbeeld intekenen voor oudergesprekken. • AGEND

Oudergesprekken Gesprekken voor groep 1 en 2, op aanvraag ook voor andere groepen. Uitnodiging volgt nog Digiduif activeert. Mocht dit nog niet zijn gelukt, dan kunt u dit aangeven bij de oudergesprekken, de leerkrachten kunnen dan een afspraak met u maken om u daarbij van dienst te zijn. Oudergesprekken Komende week op maandag en donderdag vinden de oudergesprekken plaats en zullen de leerkrachten de rapporten met u bespreken

Inschrijven oudergesprekken. U kunt zich nog tot maandag 12 november 12:00 inschrijven via Digiduif voor de oudergesprekken. Dit kan via de website van Digiduif of via de app. Het is belangrijk dat u er voor zorgt dat u in kunt loggen in Digiduif. Mocht u dit niet meer kunnen, dan kunt u altijd contact opnemen met meneer Hans Leerkracht ziek? Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? CBS de Rank maakt gebruik van digiDUIF. Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app of sms sturen. Oudergesprekken. Aan het begin van het schooljaar gaan we in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Spreekuur en rapport bespreke Oudergesprekken (3-6) Oudergesprekken (3-6) 10 min. (facultatief) Groepen 1 t/m 8 vrij 17:00 Digiduif. 10 min. (facultatief) Oudergesprekken (1-2) adviesgesprekken ouder. Oudergesprekken (1-2) 15 min. & kind (8) sluiten. 15 min. 08:00 Digiduif adviesgesprekken ouder & kind (8) open. 30 OKR mee naar huis (8) Oudergesprekken (3-6. In deze gesprekken tussen ouder(s)/verzorger(s), leerkracht en gedeeltelijk de leerling willen we graag informatie uitwisselen over hoe het thuis en op school gaat met uw kind. De overige drie oudergesprekken vinden plaats rond november, februari en juni

digiDUIF for Android - APK Download - apkpure

Oudergesprekken Na het eerste rapport worden de ouders uitgenodigd voor een kort gesprek,waarbij de leerkracht een toelichting geeft op het rapport. U ontvangt voor deze gesprekken een schriftelijke uitnodiging 30 maart 2017 Oudergesprekken Uitnodiging via DIGIduif 14 april 2017 Paasbrunch 17 april 2017 2e Paasdag Leerlingen vrij 18 t.m. 20 april Eindtoetsen Route 8 24 april t.m. 5 mei 2017 Meivakantie 23 mei 2017 Spelletjesdag Verplaatst ! 25+26 mei 2017 Hemelvaartvakantie Leerlingen vrij 5 juni 2017 2e Pinksterdag Leerlingen vri september 2017 DO LievevrouweFair met ook kinderactiviteiten ZA VR 01 September Offerfeest 12:00 uur: start inschrijving oudergesprekken in digiDUIF Oudergesprekken . Ouders worden drie keer per jaar uitgenodigd voor een individueel gesprek met de leerkracht over hun kind. De leerlingen mogen hierbij ook aanwezig zijn in de midden- boven- en eindbouw. In het eerste gesprek, in de eerste maanden van het schooljaar, wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind besproken Digiduif. Via het nieuwe ouderportaal zullen we alle ouders/verzorgers op de hoogte houden van al het schoolnieuws. In het portaal vindt u berichten, het Sterrennieuws en evt. uitnodigingen voor oudergesprekken maar ook het fotoalbum van de groep van uw kind en de schoolkalender

Hoe voer je goede oudergesprekken? Wat is de relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerresultaten? Helpt theorie bij het vormen van een positief klasklimaat Oudergesprekken Tussen 25 februari en 8 maart vinden de oudergesprekken weer plaats. Tijdens deze gesprekken gaan u en de leerkracht in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging via DigiDUIF Vragen'over'de'onderwerpen'in'deze'nieuwsbrief?'Mail'kbs.st.joseph@kpoa.nl' 2' Nieuwsbrief18' 18januari'2019' ' Op)zoek)naar)film.

(Nieuws)brieven en de inschrijving voor oudergesprekken verloopt via Digiduif. Afspraken huiswerk. In groep 7 en 8 hebben de kinderen structureel huiswerk. Dit varieert van 3 tot 4 keer per week. In groep 6 hebben de kinderen één keer per week structureel huiswerk Digiduif is ons communicatiemiddel tussen ouders en school. Alle brieven en uitnodigingen gaan via digiduif. Zo weten wij zeker dat alle post die wij versturen aankomt bij de ouder(s) en/of verzorger(s) Oudergesprekken In de week van 18 februari zijn er oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7 en adviesgesprekken voor de groepen 8. Via digiDUIF krijgt u bericht wanneer u zich weer in kunt schrijven Met de gratis digiDUIF-app op uw telefoon bent u met één klik helemaal op de hoogte. En als u aan het werk bent, geldt dat ook voor oppas, opa en oma of wie er op dat moment voor uw kind zorgt. U hoeft dus nergens meer achteraan te bellen Oudergesprekken (uitnodiging via digiDUIF) 12 maart t/m 16 maart 2018 OR oudermiddag + kijkje in de klas Maandag 26 maart 2018 Schoolkamp groep 8 16 mei t/m 18 mei 2018 Schoolreis groep 1 t/m 7 Vrijdag 8 juni 2018 Rapporten mee Vrijdag 29 juni 2018 Oudergesprekken (uitnodiging via digiDUIF) 2 juli t/m 5 juli 201

principe, samen de oudergesprekken. Inloop 's Ochtend gaat de eerste schoolbel om 8.25 uur en mogen de kinderen naar binnen; de tweede bel gaat om 8.30 uur. De ouders/verzorgers van de kinderen in de groepen 1/2 mogen mee de klas in. U helpt uw kind helpt met het opstarten van een activiteit, waarna u om 8.40 uur of eerder de school weer verlaat Individuele oudergesprekken. Deze avonden vinden 4 keer per jaar plaats. Ouders kunnen zich via digiDuif inschrijven voor een gesprek met de leerkracht. Twee keer per jaar is het schoolrapport en het ontwikkelingsperspectief (OPP) het uitgangspunt van het gesprek. Extra oudergesprekken ASKO Scholen > Scholen > Alan Turingschool > Ouders > Oudergesprekken Pagina-afbeelding Oudergesprekken Volgende week vinden de eerste reguliere oudergesprekken plaats. Heeft u zich al ingeschreven via de Digiduif? Kinderboekenweek De uitreiking van de Kinderboekenweek was weer een feestje. Er zijn veel kinderen blij gemaakt met een penseel of griffel én een cadeau: een mooi boek. Dank aan de biebcommissie Luize Oudergesprekken Inschrijven via DigiDUIF 17-10 Open dag van alle Agora scholen 8:30 - 12:00 uur 19-10 Studiedag: Alle kinderen vrij!!! 20 t/m 28-10 Herfstvakantie: Alle kinderen vrij!!! November 2018 2 -11 Nieuwsbrief nr. 2 5-11 OAC 19:00-20:30 uur 12-11 Leerlingenraad 12-11 t/m 7-12 Datamapgesprekken 30-11 Nieuwsbrief nr.

ParnasSys is het leerlingadministratie- en -volgsysteem (leerlingontwikkelsysteem) voor basisscholen in Nederland. Met ParnasSys en bijpassende modules kun je anders werken, communiceren, sturen, volgen en lesgeven om jouw werkdruk te verlagen en inzicht in ontwikkeling van leerlingen te verhogen oudergesprekken Vrijdag 8 februari krijgen de kinderen hun 1 e rapport mee naar huis. Op 11 en 12 februari vinden de rapportgesprekken plaats. U kunt voor deze gesprekken een afspraak maken in Socialschools (voorheen Digiduif). U kunt het gesprek(ken) vanaf zondag 3 februari 11.00 uur tot woensdag 6 februari 12.00 uur inplannen. VUURVOGELPOS DigiDuif is ons voornaamste communicatiemiddel met ouders. Dit kan informatie op schoolniveau zijn, maar het is voornamelijk de manier waarop de leerkracht met ouders communiceert over alles wat het kind of de groep aangaat Op DigiDuif kan ook worden ingetekend voor oudergesprekken of hulp voor andere zaken. Kortom het is ons belangrijkste communicatiemiddel tussen de school en de ouders. Zodra uw kind hier op school zit krijgt u via de administratie een DigiDuif activeringscode. Het is van groot belang dat u zic openbare basisschool De Bogerd. Postbus 37. 5328 ZG Rossum. contactgegevens. 0418 661 367 info@debogerd.net www.debogerd.ne

digiDUIF by digiDOO BV - appadvice

Wij nodigen daarom alle ouder(s) / verzorger(s) uit om zich in te tekenen via digiduif. Dit kan vanaf 20 juni vanaf 19.00 uur. Oudergesprekken onderbou Vr. 5 april Rapport mee- Gr. 2 t/m 8 Ma. 8 april Vossenjacht Do. 11 april Oudergesprekken Vr. 12 april Koningsspelen Di. 16 april Oudergesprekken Do. 18 april Evaluatie- planningsda

Download digiDUIF for android Seedroi

- Via Digiduif kan straks ook worden ingeschreven voor de oudergesprekken of kunt u zich aanmelden om te helpen bij activiteiten DigiDUIF. 16 Voorjaarsvakantie groepen 3 t/m 7 vastlijmen. LET OP: contante betaling. Geen pin aanwezig. Deze activiteit start om 13.00 uur in de educatieve ruimte van de boerderij en eindigt om 16 Oudergesprekken/ rapport Met de ouders en de kinderen van groep 8 wordt in de week van 4 t/m 8 februari het definitief advies besproken

Digiduif is ons voornaamste digitale communicatiemiddel met ouders. Via dit communicatiemiddel krijgt u als ouder informatie van de leerkracht(en) op groepsniveau, bijvoorbeeld het inschrijven als hulpouder of het inschrijven voor oudergesprekken. Daarnaast krijgt u informatie op schoolniveau zoals de Donderdagkrant Voor de groepen 2 zijn er oudergesprekken op 20 en 21 november. U kunt hiervoor op 10 november vanaf 18.00 uur intekenen via digiDUIF. De sluiting is op 17 november. Voor de groepen 8 zijn er ouder- / kindgesprekken op 11, 13 en 14 december

Veelgestelde vragen voor schoolbeheerders (SocS 3

Download digiDUIF for PC - choilieng

Populair: