Startpagina

Pcb houdende olie

Pcb's lossen echter wel makkelijk op in de meeste organische oplosmiddelen, en ook in olie en vet. De commerciële bruikbaarheid van pcb's was grotendeels op de chemische stabiliteit gebaseerd, samen met de onbrandbaarheid PCB's werden vooral toegepast in gesloten toepassingen. Dit betekent dat de vloeistof zich in een gesloten circuit bevindt, zoals bij transformatoren en condensatoren. PCB-houdende transformatoren. Op het vlak van PCB-houdende transformatoren onderscheiden we twee categorieën: De transformatoren die bewust met een PCB-vloeistof werden gevuld Olie Gas Danmark arbejder for, at virksomhederne og samfundet får mest mulig væ... Olie Gas Danmark er en brancheorganisation for den danske olie- og gassektor Zoals pcb houdende olie uit trasnformatoren. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used

Polychloorbifenyl - Wikipedi

 1. stelt op een langdurige gezondheid. PCB-houdende olie die in een bestaand dummyload zit (en vooral blijft!) kun je beter laten zitten. Maar als de dummyload gaat lekker, dan moet je ontzettend oppassen! Wanneer je het aan je vingers krijgt en je krijgt het binnen, dan loop je de kans op een ernstige ziekte na een aantal jaren. Onderschat dit niet
 2. 1 Handreiking BMP-4 Olie- en gaswinningsindustrie. 2 Handreiking BMP-4 Olie- en gaswinningsindustrie Een handreiking bij het opstellen van het BMP-4 van de olie- en gaswinningsindustrie Den Haag, 15 september 2006 R050718
 3. nl - polychloorbifenyl (PCB)-houdende condensatoren overeenkomstig Richtlijn 96/59/EG van de Raad van 16 september 1996 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's)[35]

die geen PCB's bevatten, c) smeeroliën met water, d) plantaardige oliën en e) ander olieafval, bijvoorbeeld PCB-houdende oliën, brandstofafval en bilge-olie sikkerhed, at PCB-holdig olie er blevet anvendt i Danmark til kondensatorer. 1950-1986 (Danmark) Forbudt i Danmark 1986 Strømgennemføringer PCB findes anvendt i oliefyldte strømgennemføringer i forbindelse med højspændingsanlæg. Det vides ikke med sikkerhed, om PCB-olie er blevet anvendt i forbindelse med strømgennemføringer i Danmark Det er vist, at PCB i kondensatorer i lysarmaturer kan forurene indeluften i bygninger til niveauer over Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdier. Miljøstyrelsen har derfor vurderet, at der er et behov for, at aktørerne får yderligere viden om PCB i lysarmaturer, og om hvordan PCB-holdige lysarmaturer håndteres korrekt en PCT houdende afgewerkte olie is wel toeg estaan indien deze zodanig worden. Afgewerkte olie met PCB-g ehaltes boven 50 ppm mag niet g ereraffineerd worden en

Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de sector verwerking van afgewerkte olie

trafo-olie, PCB vrij (moet apart worden aangeboden met een PCB- vrij verklaring). Als afgewerkte mag niet worden aangeboden. (olie vermengd met) boor,-snij,-slijp- en walsolie, danwel enige stof die opwerking tot brandstof en/of smeerolie mogelijk maakt Rolie Polie Olie - All Episodes Treehouse Direct; 72 videos; 490,538 views; Rolie Polie Olie - Widget Watchers / Shippin' And Receivin' / The Best-Est Field Trip Of All - Ep.6 Emission factors for particles, elemental carbon, and trace gases from the Kuwait oil fires Article in Journal of Geophysical Research Atmospheres 971(D13):14491-14497 · January 1992 with 12 Read Contextual translation of houdend from Dutch into Polish. Examples translated by humans: dysuria, uwzglĘdniajĄc, uwzglĘdniajĄc, koszty powiązane

PCB- of PCT-houdende olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht Portuguese óleos isolantes ou de transmissão de calor e outros líquidos contendo PCBs ou PCT Many translated example sentences containing national survey - Dutch-English dictionary and search engine for Dutch translations a PCB-houdende apparaten Aftappen van de PCB-houdende olie en vervolgens spoelen van het apparaat tot het PCB-gehalte van de voor de spoeling gebruikte vloeistof gelijk of lager is dan 0,5 mg/kg PCB's per congeneer 28, 52 PCB-houdende olie is olie met een PCB-gehalte dat groter is dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180. PCB-houdende olie, smeer- of systeemolie wordt ook wel aangedui

PCB's - OVA

 1. This music-filled animated series follows the tumultuous, touching and sometimes hilarious childhood of plucky robotic lad Rolie Polie Olie. In Season 1, Olie plays detective to find a set of missing keys and tries in vain to get his dog, Spot, to learn some new tricks. Olie frantically tries to get.
 2. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 3. This page was last edited on 10 February 2019, at 16:07. Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply
 4. @Piet Elektro, hoe weet je overigens of je PCB houdende olie over je heen hebt gekregen ? Eigenlijk wel merkwaardig dat ik het nu over dit onderwerp heb, ik ben destijds op dit forum terechtgekomen op een zoekopdracht transformatorhuisje , en daar ging de discussie aan het eind ook al over die olie

Olie, PCB-olie of luchtgekoeld? PCB-houdende toestellen zijn niet meer toegelaten tenzij u een afwijking hebt verkregen. In het laatste geval moet u bij verwijdering een strikte reglementering volgen - zie hoofdstuk 6, punt 6.2.3 - Zijn er cos-phi batterijen aanwezig PCB-houdende olie OMSCHRIJVING PCB-houdende olie, verpompbaar bij kamertemperatuur (zoals askarel). AANVULLENDE VOORWAARDEN Voorwaarden algemeen: Geen sterk giftige producten. Geen sterk corrosieve producten. Geen polymeriserende, oxiderende of reactieve stoffen. Geen andere afvalstromen die niet aan de voorwaarden voldoen

Reeds in de jaren 70 werd door de trafobouwers volledig overgeschakeld op minerale olie zonder pcb's, maar door de zeer hoge levensduur van de transformatoren werd nog zeer lang pcb-houdende olie aangetroffen in particuliere transformatoren Sinds 1 januari 1999 zijn producenten, importeurs etc. van smeerolie, olie en smeerpreparaten waarvan het gebruik leidt tot de productie van afgewerkte olie, verplicht de algemene belasting voor vervuilende activiteiten te betalen Achtergronddocument Verspreiding van PCB's. 73 Pages. Achtergronddocument Verspreiding van PCB's. Author. Helga D'Havé.

Door afgedankte verlichting in te leveren bij Wecycle, worden lampen voor 90 procent en armaturen voor 75 procent gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Daarnaast blijven milieugevaarlijke stoffen als kwik of pcb-houdende onderdelen uit het milieu door recycling Bij Recycom kan u terecht met al je EEA (Elektronische, Elektrische Apparaten) en je AEEA (Afval Elektronische, Elektrische Apparaten). Met zowel een grote of een kleine partij materiaal kan u ons terecht

Olie Gas Danmark - YouTub

PCB Dutch to French Chemistry; Chem Sci/En

PCB houdende Tfo‟s worden verwijderd vóór 2010. Versie 02 - Datum 06/04/2011. Pagina 29 van 141. AVIP procedure. PR005. 3. Zuren: batterijen voor (nood)stroomvoorziening Handschoenen. • Apparaten die PCB houdende olie bevatten • Apparaten die olieën of vetten bevatten die tijdens het transport zouden kunnen lekken (bv frietketel) • Apparaten die radioactieve stoffen bevatten (bv ionische rookmelders) • Scherpe voorwerpen die personen zouden kunnen kwetsen (bv mes van een elektrisch keukenmes (8) Overwegende dat bij Richtlijn 75/439/EEG van de Raad van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie (10), het maximumgehalte aan PCB's/PCT's van geregenereerde of als brandstof gebruikte olie op 50 ppm is vastgesteld olie als diëlectricum. Sinds 1986 is de aanmaak en de verkoop van PCB-houdende toestellen echter bij wet verboden, en treedt een uitdovend effect op in het aantal in omloop zijnde PCB-houdende condensatoren. Gezien de lange levensduur is het echter te verwachten dat er nog geruime tijd PCB-houdende condensatoren in gebruik zullen zijn PCB inkt inkt: geleidbaarheid, corrosiebestendigheid, inkt weerstand, plating weerstand en fluor, en de alkali weerstand van inkt. Plastic scherm drukinkt moet hebben voorwaarden 1, de inkt op de plaat moet niet droog bindvlies, en wanneer printing om de eisen van de substraat oppervlak snel fixing droog, en goede hechting

LAP-1, sectorplan 24; PCB-houdende afvalstoffen. Afvalstof_ID_euralcode. Omschrijving_Afvalstof_Eural. SomPerEuralcode. niet onder 16 02 09 vallende afgedankte apparatuur die PCB's bevat of daarmee verontreinigd is. transformatoren en condensatoren die PCB's bevatten. olie voor isolatie en warmteoverdracht die PCB's bevat. hydraulische olie die. nl Gescheiden inzameling is thans verplicht voor afgewerkte olie overeenkomstig Richtlijn 75/439/EEG van de Raad van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie(5), voor verpakkingsafval in de mate dat moet worden voldaan aan de doelstellingen van Richtlijn 94/62/ EG van het Parlement en van de Raad van 20 december 1994 betreffende. Rolie Polie Olie: The Great Defender of Fun (2002) The Great Defender of Fun Rolie Polie Olie: The Baby Bot Chase (2003) A Polie Family Frolic, Has Anybody Seen My Coo, Babies Go Hom

Gezocht transformator olie - Google Group

nl Dit bracht de Spaanse regering ertoe, via het Ministerio de la Presidencia, over te gaan tot de bekendmaking van het besluit van 25 juli 2001 houdende beperking van bepaalde polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de genoemde olie, en eveneens te voorzien in de genormaliseerde werkmethode die moet worden gevolgd tijdens het productieproces om olie uit afvallen van olijven te winnen Nuttige toepassing van PCB-houdende olie is niet toegestaan. PCB-houdende olie valt onder de noemer afgewerkte olie voor zover sprake is van smeer- of systeemolie (categorie IV afgewerkte olie). Het inzamelen van PCB-houdende olie is niet vergunningplichtig. VIH 1986: verbod in België voor het op de markt brengen van PCB's en/of PCB-houdende apparaten. Het Koninklijk Besluit van 9 juli 1986 tot reglementering van de stoffen en preparaten die PCB's en PCT's bevatten, verbiedt het op de markt brengen van PCB's en van apparaten die PCB's bevatten ervoor zorgen dat pcb-houdende apparaten zo spoedig mogelijk worden gereinigd of verwijderd. moet in de volgende situaties het pcb-gehalte in de minerale olie.

Handreiking BMP-4 Olie- en gaswinningsindustrie - PD

 1. Waarschijnlijk mede omdat op de voorgestelde wijze de PCB houdende olie op verzekerde en milieu veilige wijze uit verkeer zal worden genomen kon het bevoegd gezag instemmen met de melding van North Refinery
 2. PCB-houdende (polychloorbifenylen) olie, waarbij PCB wordt gedefinieerd in het LAP als (mengsels van) polychloorbifenylen, polychloorterfenylen (PCT's.
 3. Categorie IV olie, de PCB-houdende olie, mag slechts worden verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie of DTO. Indien de technische ontwikkelingen daartoe aanleiding geven zal de categorie-indeling worden aangepast teneinde de hoogwaardige verwerking van afgewerkte olie te bevorderen
 4. Condensatoren (i.v.m. PCB's) Transformatoren met PCB-houdende olie Stankverwekkende materialen Materialen met voedselresten Materialen met CFK's Materialen met gevaarlijke (bijv. chemische) stoffen Materialen met giftige stoffen Accu's dienen alleen separaat te worden aangeleverd in daarvoor bestemde accu-containers
 5. Er zijn veel verschillende soorten PCB's. PCB's zijn niet in water oplosbaar. maar uit de kust leiden de onttrekking van olie en mangaan tot een directe lozing.

Blootstelling aan lood en PCB - Olie / gevaarlijk - chemisch afval? Zie erop toe dat de werknemers tijdens het werken met PCB-/ PCT- houdende voorwerpen. Chemisch afval van een boortoren, olie en banden van autobedrijven, asbest etc. Bij afgravingen was het alsof er een puist open springt en het gif boven kwam borrelen. Laagje zand eroverheen! Later werden er voetbalvelden over aangelegd. Nu wil men er woningen en een waterplas boven bouwen PCB & BCT Radon Stikstofdioxide een groot aantal (chloor/broom houdende) koolwaterstoffen, nikkelsulfide, de omzetting van relatief natte biomassa in bio-olie. Verder zijn er hoge concentraties PCB en Dioxine in die zalmen gevonden (schadelijk voor het menselijk zenuwstelsel, het afweer systeem en het voortplantingssysteem). 2002 Chili: Zalmkweker Nutreco aangeklaagd! (o.a. Antibiotica in zalm). 2003 PCBs in Farmed Salmon (Zalm met PCB (veroorzaakt kanker, leverschade,geboorteafwijkingen etc.)

Polychloorbifenyl in Engels - Nederlands-Engels Woordenboe

Zolang de olie netjes in de trafo of in de kondensator blijft, is er niets aan de hand. Maar o wee als de olie er uit lekt of, nog erger, als er brand uitbreekt. PCB-houdende vloeistoffen zijn namelijk erg schadelijk voor het milieu (kankerverwekkend) en bij verbranding ontstaan er zeer kwalijke gassen Geocycle Costa Rica - afvoer PCB houdende transformatoren. De gedrainede (PCB besmette) transformatoren en PCB olie werden in zeecontainers verladen voor verscheping naar de eindbestemming SITA PCB decontamination in België Voor de parameters koper, lood, zink, minerale olie, EOX (extraheerbare organohalogenen) en PCB's (polychloorbifenylen) worden de Nederlandse interventiewaarden namelijk in hoge mate overschreden. En, wat verder in de brief: De bodem binnen een strook van vijf meter vanaf de (rechter)oever blijkt eveneens sterk verontreinigd te zijn Search the history of over 349 billion web pages on the Internet

Algemene opmerkingen - Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. - De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting (NTU), van het grondwater worden in het veld gemeten N. 2009 — 1197 [C − 2009/03129] 17 MAART 2009. — Wet houdende goedkeuring van de Resoluties 63-2 en 63-3 van de Raad van Gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds betreffende de amendering van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut Artikel 2, onderdeel b, onder 1° en 2°, betreft projecten op het gebied van de biologische landbouw. Het begrip biologische productiemethode is gedefinieerd in het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 (Staatsblad 2007, 344) houdende regels inzake de kwaliteit van landbouwproducten Indien de waarde aan C10-C20 olie in de 3 monsters getoetst worden aan de norm voor minerale olie in tabel 4 van Bijlage 2 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffen, voldoen alle 3 monsters aan de gestelde norm. In geen van de monsters zijn milieubelastende stoffen als bestrijdingsmiddelen, dioxinen, pcb s, pak s en hcb s aangetroffen

In addition, by comparing the Cl-trace AED results and a reconstructed PCB-targeted ion chromatogram, the presence of several 'non-PCB' compounds was revealed—one of these, nonachlorodiphenyl ether, being reported for the first time in a marine sediment [67] Titaan houdende legeringen hebben een slechte chemische, levensmiddelen- en olie-industrie voor vaten, verdampers, pijpen, enz. Afgezien van het gevaar van sen PCB-houdende transformatoren, Ca 65% metaaldelen en ca, 35% PCB-houdende olie of lege, ongereinigde PCB-trans PCB-houdende Condensatoren PCB- houdende vloeistoffen PCB-houdende vastestoffen zoals hout, papier, kleinemetaalden, isolatie-en absorptiemateriaal, klein partijen grond en beschermende kleding /etc/frog/ner.data.lex is in frogdata 0.4-1.. This file is owned by root:root, with mode 0o644.. The actual contents of the file can be viewed belo Apparaten die PCB houdende olie bevatten. Apparaten die olieën of vetten bevatten die tijdens het transport zouden kunnen lekken (bv frietketel). Apparaten die radioactieve stoffen bevatten. Scherpe voorwerpen die personen zouden kunnen kwetsen (bv mes van een elektrisch keukenmes)

motoroliën - English translation - Lingue

Het projectvoorstel gaat over de verwijdering van PCB-houdende olie uit de apparatuur van de energiecentrales van EDON. PCB's zijn zeer giftige stoffen die in milieu moeilijk afbreekbaar zijn. En bij verbranding komt het zeer giftige dioxine vrij Buy Devices, Apparel, Shoes, Books & more. Free 2-day Shipping w/ Prim

In 1999 geraakte zo'n 50 kg ascare-transformatorolie in de voedselketen via een vetsmelterij in België. Reeds in de jaren 70 werd door de trafobouwers volledig overgeschakeld op minerale olie zonder PCB's maar door de zeer hoge levensduur van de transformatoren werd nog zeer lang PCB-houdende olie aangetroffen in particuliere transformatoren Afgewerkte olie (of afvalolie volgens Wikipedia) betreft de gebruikte olie uit een diversiteit van machines. Denk hierbij aan auto's, windmolens, landbouwvoertuigen, vliegtuigen maar ook bijvoorbeeld gebruikte transformatorolie behoort tot afgewerkte olie In de chemische veiligheidskaarten staat vaak wel vermeld wat je moet doen als je met een bepaalde stof in aanraking komt. Ook voor PCB-houdende olie zal er wel zo'n kaart wezen nog steeds PCB-houdende apparaten in hun gebouwen hebben staan nadat de verwijderingstermijn verstreken is. Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua stelt dit naar aanleiding van een controle-actie die door de afdeling Milieu-Inspectie bij de mengvoederfabrikanten werd uitgevoerd. Olie besmet met PCB die in mengvoeder terecht kwam o schakelaars) en PCB-houdende olie. In de afgelopen 15 jaar hebben de netbeheerders onder toezicht van het ministerie van VROM een ingrijpende PCB-verwijderingsoperatie uitgevoerd. In de komende periode zullen ook de laatste PCB-houdende apparaten aan het einde van hun levensduur uit het elektriciteitsnet verwijderd worden

(PDF) Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de sector verwerking van

In de mijnsteen die is vrijgekomen in de tijd dat de hydraulische stuts nog PCB-houdende olie bevatten, kunnen theoretisch gezien PCB's worden aangetroffen. In de praktijk is in de mijnsteen die vooral uit Duitsland naar Nederland is verscheept, geen PCB's aangetroffen. Ook in de Limburgse depot-mijnsteen zijn geen PCB's aangetroffen Wet van 8 mei 1958, Staatsblad 246, houdende de afsluiting van de zee-armen tussen de Westerschelde en de Rotterdamse waterweg en de versterking van de hoogwaterkering ter be veiliging van het land tegen stormvloeden (laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 29 juni 1977, Staatsblad 415) er verboden stoffen, bijvoorbeeld PCB's of PCB houdende olie, freonen of gebromeerde vlamvertragers (Pop-verordening) in zitten toegestane gehaltes aan organische halogenen worden overschreden (Besluit Organisch Halogeengehalte van Brandstoffen

CBD-olie RAW De CBD-olie RAW bestaat uit een mengsel van biologische hennepzaadolie met CBD-pasta waar naast CBD nog andere cannabinoïden in aanwezig zijn zoals CBDA, CBG, CBN, CBC en CBV. Daarnaast zitten in deze soort olie ook waardevolle pigmenten, terpenen en fenolen The PCB homologue profiles found in the present study R. & Olie, K. Mechanisms of formation and destruction of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in heterogeneous systems Met CBD Olie is het mogelijk om je lichaam in balans te houden en op een natuurlijke wijze te ondersteunen.. Wij leveren dus NOOIT THC houdende producten. Wordt.

Onderzoek naar aanleiding van een poging om PCB-houdende transformator-olie te verstoken bij een transportbedrijf te Grevenbicht in de gemeente Born Author Brinkmann FJJ, Remmert HP, Wegman RCC, Marsman JA, Wammes JIJ, van de Werken G, Groenemeijer GS, Vredenbregt MJ, de Boer JLM, van der Steen CE, Kliest JJ Wil je CBD olie kopen, maar weet je niet precies welk CBD olie product het meest geschikt is? In de informatie hieronder, die onder de product index vervolgd wordt, kun je lezen welke CBD olie producten er in onze extra grote CBD shop te koop zijn en welke van deze cannabidiol-houdende producten het beste bij je wensen passen each PCB and dioxin congener varies. The mean half- M.M. Leijs, P. de Voogt, K. Olie:University of Amsterdam - IBED, Sciencepark 904, 1098 XH Amsterdam, The. Vroeger werden in TL-armaturen condensatoren toegepast met mogelijk PCB-houdende olie als diëlectricum. Sinds 1986 is de aanmaak en de verkoop van PCB-houdende toestellen echter bij wet verboden, en treedt een uitdovend effect op in het aantal in omloop zijnde PCB-houdende condensatoren De uitvoer van gevaarlijke stoffen als asbest, PCB-houdende oliën, zware olie en TBT-houdende verf dient geregeld te worden bij het Verdrag van Bazel. Available data on dioxin like Polychlorinated Biphenyl ( PCB ) is not sufficient to include these compounds in the TEQ

Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor de sector - academia

verontreinigd is met PCB's moet deze olie beschouwd worden als PCB-houdend en daarmee als gevaarlijk afval. PCB-houdende olie moet, indien dit afgetapt is uit het betreffende apparaat, per apparaat worden verzamelen in een daarvoor geschikt reservoir. Samenvoegen van afgetapte olie uit transformatoren of schakelaars is slecht voor als olie-achtige vloeistoffen, harde niet-kristallijne harsen of witte kristallen. verbranding van PCB-houdende stoffen in verbrandingsovens, via.

Algemene voorwaarden Marktleider in duurzaam verwerken van afgewerkte

c2xg/c2xg.pyc2xg/parameters_en.pyc2xg/__init__.pyc2xg/association_measures/calculate_directional_categorical.pyc2xg/association_measures/calculate_directional_scalar. Kleuren instelbaar, 30 Led's/Meter, 7.2W/M, 12V, 5 meter/rol, niet Waterproof, Wit PCB, inclusief netvoeding(110-240V) en 44 knops programmeerbare afstandsbediening. Inclusief Nederlandse gebruiksaanwijzing. Dit betreft een nieuw product Het vet of de olie worden met verpakking in de container gedeponeerd ; antivriesmiddel, remolie, PCB-houdende olie, (= KGA) Oude metalen . Ferro-metalen • PCB: < 1ppm Zware metalen (zoals Cr, Cu, Ni, Pb, V, Cd, Fe en Zn), solvent, koelvloiestof, remvloeistof, frituurolie, olie-emulsie, andere afvalstromen die niet voldoen aan de voorwaarden, geen PCB-houdende olie Recipiënten Kleine hoeveelheden: Afvalbus van 5L of 20L voor afvalvloeistoffe

Rolie Polie Olie - All Episodes - YouTub

>van de dummyload geen PCB-houdende olie toegepast is. Het voordeel van >PCB-houdende olie is dat het nagenoeg niet verouderd. Er is vroeger veel >gerommeld met allerlei oliën. > >Daarom mijn advies om altijd zeer voorzichtig te zijn met dummyloads! >Het gaat om de gezondheid en dat is het belangrijkste bezit dat er bestaat vaststelling van het verwijderingsplan voor pcb-houdende apparaten en de daarin olie die ongeschikt is geworden voor het gebruik waarvoor ze oorspronkelij foto: ROTTERDAM - Bij het bedrijf ECT in Rotterdam is bij de overslag van vaten 100 liter pcb-houdende olie op het terrein terechtgekomen het aflaten van olie met pcb's en pct's of het wegnemen van de buitenplaten (zogenaamde ontkuiping) mag uitsluitend gebeuren bij firma die daartoe vergund is; wegens mogelijke residuele pcb's of pct's mag het hervullen niet gebeuren met gewone (brandbare) olie maar wel met bijvoorbeeld siliconenolie ORION beschikt over een fabriek in Drachten waar PCB-houdende transformatoren en condensatoren op veilige wijze kunnen worden ontmanteld en gereed gemaakt voor hergebruik van restmaterialen. Door het gebruik van de modernste technieken kan orion PCB olie maar ook stoffen als kwik uit elektrische apparaten verwijderen

Emission factors for particles, elemental carbon, and trace gases from

Recipiënten die PCB-houdende olie hebben bevat; Download printklare PDF. Landbouwfolie PMD ↑ top. SUEZ Newsletter. Blijf op de hoogte van het nieuws en tips voor. Olie onder categorie IV betreft PCB-houdende olie, waarvan de verwijdering conform de regeling voor verwijdering van PCB's dient te gebeuren. Er wordt van uitgegaan dat er in Nederland jaarlijks circa 55.000 m 3 afgewerkte olie vrijkomt. Ongeveer 9% van de afgewerkte olie bestaat uit water olie, mix harde plastics, pet flessen horen in de PMD-zak TEXTIEL Zie sorteerregels huisomhaling MOTOROLIE Alle minerale oliën Antivriesmiddel, remolie, PCB-houdende olie, BETALEND GEDEELTE BOOMSTRONKEN Boomstronken Wortelstronken met grote hoeveelheden aarde GROENAFVA

F olie, mix harde plastics, pet fl essen horen in de PMD-zak TEXTIEL Zie sorteerregels huisomhaling MOTOROLIE ˚ Alle minerale oliën ˛ Antivriesmiddel, remolie, PCB-houdende olie, BETALEND GEDEELTE BOOMSTRONKEN ˚ Boomstronken ˛ Wortelstronken met grote hoeveelheden aarde GROENAFVAL ˚ grasmaaisel, bladeren, plantenresten, haagscheersel. De pcb-houdende olie zou afkomstig zijn uit transformatoren uit Oostbloklanden en België die bij sloopbedrijven in de Tieler- en Bommelerwaard terecht waren gekomen. Geklieder Van de verdachte olie was inmiddels 120.000 liter verstookt en dat bij een temperatuur tussen de 700 en 800 graden Celsius, zo zeggen deskundigen 13 05 08* Afvalmengsels uit zandvangers en olie/waterscheiders Bouw - en sloopafval, dat PCB's bevat (bv. PCB-houdende kit, vloerbedekkingen waarin PCB-houdende 20″ PP Big Blue filterhuis ten behoeve van een recycling bedrijf van PCB houdende materialen. Herplaatsbare 3-weg hydraulische terugspoelklep. Spiraalvormige modulaire 300 schijf filter. 100 pm# 5 PP filter zakken voor FSI x100 doekfilter. 304 RVS filterhuizen voor filtratie in bierbrouwerij Onze thermische reiniger is geschikt voor het reinigen van zandachtige verontreinigde grond, kleigrond, veengrond, zandgrond, teerhoudend asfalt, kwikgrond, cyanide grond, oliehoudende grond, PCB-houdende grond, teermastiek en dakleer Antivriesmiddel, remolie, PCB-houdende olie (= ander KGA) Opmerking: - Maximaal 25 liter per gezin en per dag. 7.7 Natte batterijen (accu's) Autobatterijen, ander e natte batterijen Droge batterijen, zaklampen

Populair: